Trang trí hang đá noel là cách mô tả lại mẩu truyện Chúa xuống thế làm bạn trong tởm Thánh, mang chân thành và ý nghĩa về sự hòa đồng của con Thiên Chúa với nhân loại.

Bạn đang xem: Trang trí hang đá giáng sinh

Hang đá Bethlehem là trung vai trung phong trang trí ngày lễ noel của đạo công giáo toàn cầu. Các nhà thờ những làm hang đá Bethlehem, kể câu chuyện Chúa Jesus sinh ra. Nhiều người dân dân cũng được linh mục lôi kéo làm hang đá tại gia đình để tạo ra không khí Giáng sinh.


JBg
XYg
IHMYHoug
Oc
Q" alt="*">