Soạn giờ đồng hồ Anh 6 Unit 10: A Closer Look 2 giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các thắc mắc trang 41, 42 SGK giờ Anh 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường Tập 2 bài bác Unit 10: Our Houses in the Future.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 unit 10: a closer look 2

Soạn Unit 10 Our Houses in the Future còn cung cấp thêm nhiều từ vựng không giống nhau, thuộc nhà đề bài học giúp những em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tận nhà hiệu quả. Qua đó, giúp những em nắm rõ được kiến thức để học xuất sắc môn tiếng Anh 6 – Global Success Tập 2. Vậy mời những em cùng cài miễn phí bài viết dưới đây:


Danh Mục bài bác Viết


II. Giải giờ Anh 6 Unit 10 Our houses in the future: A Closer Look 2

Soạn Anh 6 Unit 10: A Closer Look 2


I. Phương châm bài học

1. Aims:

By the over of the lesson, sts will be able to:

– use will for the future & Modal verb MIGHT for a unsure possibility in the future

2. Objectives:

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Giải giờ Anh 6 Unit 10 Our houses in the future: A Closer Look 2

Bài 1

Fill the blanks with will (‘ll) or won’t khổng lồ make the sentences true for you. (Điền vào vị trí trống bằng will (‘ll) hoặc will để viết các câu đúng cùng với bạn.)

Example: (Ví dụ)

I think I’ll listen khổng lồ music in the afternoon.

(Tôi nghĩ tôi đang nghe nhạc vào buổi chiều.)

1. I think I …………… stay at home tonight.

2. My friends ………………. Go lớn the library this afternoon.

3. My mum …………….. Make a cake today.

4. I ……………. Have an English thử nghiệm tomorrow.

5. Our family …………….. Move to lớn the new house next week.

Trả lời:


1. I think I will stay at home tonight.

(Tôi nghĩ về tôi sẽ ở nhà tối nay.)

2. My friends won’t go lớn the library this afternoon.

(Bạn bè của tôi sẽ không đến thư viện chiều nay.)

3. My mum won’t make a cake today.

(Mẹ tôi sẽ không còn làm bánh hôm nay.)

4. I will have an English test tomorrow.

(Tôi sẽ sở hữu được một bài kiểm tra giờ Anh vào trong ngày mai.)

5. Our family won’t move khổng lồ the new house next week.

(Gia đình chúng tôi sẽ không chuyển mang lại ngôi nhà mới vào tuần tới.)


Bài 2

Complete the conversation with will (‘ll) or won’t.

(Hoàn thành cuộc chuyện trò với vẫn (ll) hoặc sẽ không.)

A: Oh, no. The dog ran away again!

B: Don’t worry – he (1) ………. Come back.

A: Are you sure he (2) …………….. ?

B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3) …………. Come back tomorrow.

A: I don’t believe you! He (4)………….. Come back. We (5) …………… never see him again. I’m sure.

B: Oh, look … Here he is!

Trả lời:


1. Will (‘ll)

2. Will (‘ll)

3. Will (‘ll)

4. Won’t

5. Will (‘ll)


A: Oh, no. The dog ran away again!

(Ôi, không. Nhỏ chó lại loại bỏ đi rồi!)

B: Don’t worry – he (1) will come back.

(Đừng lo lắng – nó đã quay lại.)

A: Are you sure he (2) will?

(Bạn gồm chắc nó vẫn làm bởi vậy không?)

B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3) will come back tomorrow.

(Được rồi, hôm nay nó rất có thể sẽ không xoay về. Nhưng mà tôi chắc hẳn rằng nó sẽ quay về vào ngày mai.)

A: I don’t believe you! He (4) won’t come back. We (5) will never see him again. I’m sure.

(Tôi ko tin! Nó sẽ không còn quay lại. Họ sẽ không khi nào gặp lại nó nữa. Tôi cứng cáp chắn.)

B: Oh, look … Here he is!


(Ồ, quan sát kìa … Nó phía trên rồi!)


Bài 3

Write sentences, using will (‘ll) or won’t and the words given. (Viết câu, thực hiện will (‘ll) hoặc won’t và những từ cho sẵn.)

1. Computer/do/housework

2. Robot/water/flowers.

3. Smart TV/cook/meals.

4. Washing machine/iron/clothes

5. Smartphone/take care/children

Trả lời:

1. A computer will/won’t help me to do my housework.

(Một máy tính xách tay sẽ /sẽ không hỗ trợ tôi làm việc nhà.)

2. A robot will help me lớn water the flowers.

(Một người máy sẽ giúp đỡ tôi tưới hoa.)

3. A smart TV won’t help me to cook meals.

(Một cái TV logic sẽ không hỗ trợ tôi nấu các bữa ăn.)

4. A washing machine will/won’t help me lớn iron the clothes.

(Một trang bị giặt vẫn / không hỗ trợ tôi ủi quần áo.)

5.A điện thoại won’t help me to take care of the children.

(Một chiếc smartphone thông minh sẽ không hỗ trợ tôi âu yếm con cái.)


Bài 4

Read the two poems. Tick T (True) of F (False).  (Đọc hai bài xích thơ. Đánh lốt T (Đúng) của F (Sai).)

In the Future

We might go on holiday khổng lồ the Moon.

We might stay there for a long time.

We might have a great time.

We might come home soon.

Henry, aged 11.

In the Future

We might live with robots.

They might clean our houses.

They might wash our clothes.

They might not talk khổng lồ us.

Xem thêm: Các kiểu tóc thẳng ngang lưng : 10 kiểu giản dị nhưng đẹp nhẹ nhàng

Jenny, aged 12.

T

F

1. Jenny thinks we might live with robots.

(Jenny nghĩ về rằng bạn có thể sống cùng với robot.)

2. Henry thinks we might travel lớn the Moon.

(Henry nghĩ rằng bạn có thể du hành đến Mặt trăng.)

3. Jenny thinks robots might not clean our houses.

(Jenny nhận định rằng robot hoàn toàn có thể không lau chùi và vệ sinh nhà cửa ngõ của chúng ta.)

4. Henry thinks we will stay on the Moon for a short time.

(Henry nghĩ về rằng chúng ta sẽ ở cùng bề mặt trăng vào một thời hạn ngắn.)

5. Jenny thinks robots might help us to vì the housework.

(Jenny nghĩ rằng robot hoàn toàn có thể giúp bọn họ làm việc nhà.)

6. Henry thinks we might not have a great time on the Moon.

(Henry nghĩ rằng chúng ta có thể không có khoảng thời gian tuyệt vời và hoàn hảo nhất trên khía cạnh trăng.)

Hướng dẫn dịch:

Trong tương lai

Chúng ta hoàn toàn có thể đi nghỉ cùng bề mặt trăng.

Chúng ta hoàn toàn có thể ở kia trong một thời gian dài.

Chúng ta rất có thể có một thời hạn tuyệt vời.

Chúng ta rất có thể về đơn vị sớm.

Henry, 11 tuổi.

Trong tương lai

Chúng ta rất có thể sống cùng với robot.

Chúng vệ sinh nhà cửa ngõ của bọn chúng ta.

Chúng rất có thể giặt áo xống của bọn chúng ta.

Chúng có thể không thủ thỉ với chúng ta.

Jenny, 12 tuổi.

Trả lời:


Bài 5

Work in groups. Think about what you might vì chưng or have in the future. Tóm tắt your ideas with your classmates. (Làm vấn đề nhóm. Cân nhắc về số đông gì bạn có thể làm hoặc có trong tương lai. Chia sẻ ý tưởng của doanh nghiệp với bạn học của bạn.)


Example:

I might have a smartphone to surf the internet.

(Tôi hoàn toàn có thể có một dế yêu thông minh nhằm lướt internet.)


Trả lời:

– I might have a helicopter to lớn travel around the world.

(Tôi rất có thể có một dòng trực thăng nhằm đi du lịch vòng quanh cố giới.)

– I might have a robot khổng lồ help me to do homework.

(Tôi rất có thể có một robot để giúp đỡ tôi làm bài xích tập về nhà.)

– I might have a remote control to lớn control all the appliances in my house.

(Tôi rất có thể có một tinh chỉnh và điều khiển từ xa nhằm điều khiển toàn bộ các thiết bị trong nhà của mình.)

Hướng dẫn giải giờ đồng hồ Anh 6 unit 10: House in the future - A closer look 2. Đây là phần bài xích tập ở trong cuốn sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh sẽ làm bài giỏi hơn


1. Fill the blanks with will (1) or won"t to lớn make the sentences true for you.

Example:

I think I"ll listen lớn music in the afternoon

1. I think I ............... Stay at home tonight

2. My friends ................... Go to the library this afternoon

3. My mum ................. Make a cake today.

4. I ................ Have an English thử nghiệm tomorrow.

5. Our family ................. Move khổng lồ the new house next week.

=> Answer:

1. Will 2. Won"t 3. Won"t 4. Will 5. Won"t

2. Complete the conversation withwill (ll) or won"t.

A: Oh, no. The dog ran away again!

B: Don"t worry - he (1) .......... Comeback.

A: Are you sure he (2) ................. ?

B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3) ............. Come back tomorrow.

A: I don"t believe you! He (4).............. Come back. We (5) ............... Never see him again. I"m sure.

B: Oh, look ... Here he is!

=> Answer:

1. Will 2. Will 3. Will 4. Won"t 5. Will

3. Read the two poems. Tick T (True) of F (False)

*
giờ đồng hồ Anh 6 unit 10: A closer look 2" width="236" height="397">
*
giờ Anh 6 unit 10: A closer look 2" width="243" height="289">

TF
1. Jenny thinks we might live with robots.
2. Henry thinks we might travel to lớn the Moon.
3. Jenny thinks robots might not clean our houses
4. Henry thinks we will stay on the Moon for a short time
5. Jenny thinks robots might help us to bởi the housework
6. Henry thinks we might not have a great time on the Moon.

=> Answer:

1. T 2. T 3. F 4. T 5.T 6. F

4. Work in groups. Think aboutwhat you might vì or have inthe future. Nói qua your ideaswith your classmates.