Phiếu bổ sung cập nhật lý kế hoạch viên chức là mẫu phiếu được lập ra nhằm mục đích ghi lại, thông báo về sự chuyển đổi trong trong lý kế hoạch của viên chức sau một quy trình công tác cụ thể nào đó.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức


Mẫu HS03-VC/BNV: Phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức


Phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức dùng để làm gì?

Phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức là chủng loại phiếu được lập ra nhằm mục đích ghi lại, thông tin về sự thay đổi trong vào lý định kỳ của viên chức sau một quy trình công tác cố thể.

Phiếu bổ sung cập nhật lý kế hoạch viên chức là 1 trong những trong những giấy tờ không thể thiếu hụt trong bộ hồ sơ viên chức, giúp công tác làm chủ viên chức nghiêm ngặt hơn, cập nhật các tin tức trong làm hồ sơ viên chức một biện pháp kịp thời, không hề thiếu và chủ yếu xác. Phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức cần được được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh cùng đóng dấu xác thực sau lúc viên chức dứt kê khai.


Mẫu phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức


Cơ quan cai quản viên chức:........ Số hiệu viên chức: .......

Đơn vị sử dụng viên chức:......................................

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng/ năm ............. đến tháng/ năm ................)

1) Họ với tên khai sinh (viết chữ in hoa): ..............

2) tháng ngày năm sinh:....... Giới tính (Nam/nữ)......

3) khu vực ở hiện tại: ......................................................

4.1- chức vụ (chức vụ) công tác hiện tại:......

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- chức vụ (chức vụ) kiêm nhiệm:.………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức:……… Mã số:….........

6) Bậc lương:…........ Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….... Phụ cấp cho chức danh:………. Phụ cấp cho khác:………...

7) Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam: ....../......../ ...., Ngày bao gồm thức: .../.../.......

I. Nắm ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC(chỉ kê khai những chuyển đổi hoặc bổ sung cập nhật về chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chuyên dụng cho được ngã nhiệm, thai cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể, tổ chức triển khai của quốc tế hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về câu chữ công việc, đơn vị công tác, thương hiệu được phong tặng...

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN(chỉ khai bổ sung sau khi đã ngừng khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trườngChuyên ngành đào tạo, bồi dưỡngTừ tháng, nămđến tháng, nămHình thức đào tạoVăn bằng,chứng chỉ

Ghi chú:

- hình thức đào tạo: chính quy, trên chức, siêng tu, từ bỏ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, triệu chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, siêng khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

III. KHEN THƯỞ
NG
(chỉ khai phần đông phát sinh mới)............

..............................................................

..............................................................

..............................................................

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai hầu hết phát sinh mới).........................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ thời điểm ngày ....../....../........ Cho ngày ....../..../....... . đi nước nào? Đã thao tác làm việc ở cơ quan, tổ chức triển khai nào? câu chữ công việc)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE(thời điểm hiện tại)....................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

VII. VỀ kinh TẾ BẢN THÂN (nhà ở, khu đất ở (tự làm, mua, được cấp, vượt kế) và gia tài có giá bán trị to khác theo lý lẽ của pháp luật - chỉ khai số đông phát sinh so với thời gian trước đó):

..............................................................

..............................................................

..............................................................

VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai đều phát sinh mới về con số và thực trạng kinh tế, chính trị của những thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, các bạn em ruột ... )

..............................................................

..............................................................

..............................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

.............................................................

.............................................................

..............................................................

Xem thêm:

..............................................................

..............................................................

......, ngày.......... tháng......... năm 20..........., ngày.......... tháng......... năm 20.....

Người khai ngã sung(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng sử dụng viên chức(Ký tên, đóng góp dấu)


Cách viết phiếu bổ sung lý kế hoạch viên chức

a. Phần đầu phiếu

- Ghi rõ thương hiệu cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức cùng số hiệu viên chức.

- thương hiệu Phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức phải ghi rõ thời hạn từ ngày tháng năm nào mang đến ngày mon năm nào.

- những thông tin về cá nhân viên chức:

Họ với tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.Các tin tức về tháng ngày năm sinh, giới tính, địa điểm ở hiện nay tại.Nêu rõ chức vụ, chức vụ mà viên chức sẽ đảm nhiệm.Ghi rõ chức danh nghề viên chức, mã số, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng trọn lương, phụ cấp cho chức vụ và các khoản phụ cung cấp khác.Các thông tin về hấp thụ Đảng: ghi rõ ngày tiếp thu Đảng cùng ngày đưa Đảng chính thức.

b. Phần nội dung chính

- Ghi rõ toàn bộ những thay đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, ban ngành công tác: Viên chức ghi cụ thể các chức danh, công tác mà mình được bổ nhiệm, bầu cử, miễn nhiệm hoặc điều hễ công tác; những đổi khác về ngôn từ công việc, đơn vị chức năng công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu ước kê khai.

- Ghi rõ những chuyển đổi của viên chức trong việc học tập nhằm cải thiện trình độ chuyên môn. Viên chức kê khai ghi rõ: thương hiệu trường, tên chăm ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng từ được cung cấp sau khóa học.

- Viên chức ghi rõ phần lớn khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

- Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác ngơi nghỉ nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian bắt đầu và hoàn thành chuyến công tác (chỉ kê khai những chuyến du ngoạn trên 6 tháng), ghi rõ mang đến nước nào, làm gì, tại cơ quan, tổ chức triển khai nào.

- Tình trạng sức mạnh viên chức ở thời khắc hiện tại: Ghi ví dụ về tình trạng sức khỏe, những bệnh mãn tính cũng tương tự thông tin cơ phiên bản về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

- Về ghê tế bản thân viên chức: Kê khai gần như phát sinh về gia tài mới như công ty đất, những tài sản quý hiếm lớn… mà phiên bản thân viên chức có do tự sở hữu hay được thừa kế, được cho.

- Những đổi khác về mái ấm gia đình viên chức: Ghi cụ thể những chuyển đổi về con số thành viên, về ghê tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức.

c. Phần cuối phiếu

Viên chức khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký kết và ghi rõ họ tên lên phiếu.Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức ký chứng thực và đóng dấu lên phiếu.

Khi như thế nào viên chức yêu cầu kê khai phiếu bổ sung cập nhật lý định kỳ viên chức? Và bí quyết viết phiếu bổ sung cập nhật lý định kỳ viên chức ra sao? - thành công (Hà Nội)


*
Mục lục bài viết

Mẫu phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức và cách viết

Về sự việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Viên chức là ai?

Viên chức là công dân nước ta được tuyển chọn dụng theo vị trí câu hỏi làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế hợp đồng có tác dụng việc, hưởng trọn lương trường đoản cú quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách của luật pháp theo Điều 2 hiện tượng Viên chức 2010.

2. Bao giờ phải kê khai phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức?

Theo khoản 1 Điều 12 Thông bốn 07/2019/TT-BNV hiện tượng về việc bổ sung cập nhật lý lịch viên chức như sau:

- Định kỳ trước thời gian ngày 31/12 thường niên hoặc theo yêu ước của cơ quan quản lý nhà nước về làm hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức hướng dẫn viên du lịch chức kê khai, bổ sung cập nhật những tin tức phát sinh những năm liên quan lại đến phiên bản thân, quan hệ nam nữ gia đình, xã hội theo "Phiếu bổ sung cập nhật lý định kỳ viên chức".

Viên chức phải nộp xẻ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm (nếu có) cùng với "Phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức".

- ngôi trường hợp các thông tin phân phát sinh vì viên chức từ kê khai ko đầy đủ, không đúng mực hoặc gồm sự gian lậu thì người tự kê khai phải phụ trách trước pháp luật.

Như vậy, viên chức nên kê khai phiếu bổ sung cập nhật lý định kỳ viên chức định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm theo yêu ước của cơ quan cai quản nhà nước về làm hồ sơ viên chức, đơn vị chức năng sử dụng viên chức về những tin tức phát sinh trong năm liên quan liêu đến bạn dạng thân, quan hệ gia đình, xóm hội .

3. Chủng loại phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức được pháp luật theo mẫu HS03-VC/BNV tại Thông tư 07/2019/TT-BNV như sau:

*
Mẫu phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức

4. Lí giải viết phiếu bổ sung cập nhật lý lịch viên chức

* Phần đầu phiếu:

- Ghi rõ tên cơ quan làm chủ viên chức, tên đơn vị chức năng sử dụng viên chức với số hiệu viên chức.

- tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức đề xuất ghi rõ thời gian từ tháng ngày năm nào đến ngày mon năm nào.

- các thông tin về cá nhân viên chức:

+ Họ cùng tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.

+ những thông tin về tháng ngày năm sinh, giới tính, vị trí ở hiện tại.

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh mà viên chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức vụ nghề viên chức, mã số, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng trọn lương, phụ cấp cho chức vụ và các khoản phụ cấp cho khác.

+ những thông tin về hấp thu Đảng: ghi rõ ngày hấp thu Đảng với ngày gửi Đảng bao gồm thức.

* Phần câu chữ chính:

+ Ghi rõ cục bộ những thay đổi về chức danh, chức vụ, ban ngành công tác:

Viên chức ghi rõ ràng các chức danh, chuyên dụng cho mà mình được bổ nhiệm, thai cử, miễn nhiệm hoặc điều rượu cồn công tác; những biến hóa về câu chữ công việc, đơn vị công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu ước kê khai.

- Ghi rõ những biến hóa trong việc học tập nhằm cải thiện trình độ chăm môn. Viên chức kê khai ghi rõ: thương hiệu trường, tên siêng ngành đào tạo, thời gian học, hiệ tượng đào tạo, văn bằng, chứng từ được cung cấp sau khóa học.

- Viên chức ghi rõ hầu hết khen thưởng, kỷ luật bắt đầu (nếu có).

- Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác ở nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian ban đầu và hoàn thành chuyến công tác làm việc (chỉ kê khai những chuyến hành trình trên 6 tháng), ghi rõ mang đến nước nào, làm cho gì, tại cơ quan, tổ chức triển khai nào.

- Tình trạng sức khỏe ở thời gian hiện tại: Ghi ví dụ về tình trạng sức khỏe, các bệnh mãn tính tương tự như thông tin cơ bạn dạng về nhóm máu, chiều cao, cân nặng nặng.

- Về tởm tế phiên bản thân: Kê khai đa số phát sinh về gia sản mới như nhà đất, các tài sản quý hiếm lớn… mà phiên bản thân viên chức tất cả do tự mua hay được vượt kế, được cho.

- Những đổi khác về gia đình: Ghi rõ ràng những đổi khác về số lượng thành viên, về tởm tế, bao gồm trị của những thành viên trong gia đình viên chức.

* Phần cuối phiếu:

- Viên chức khai ghi rõ địa điểm, tháng ngày năm rồi ký và ghi rõ chúng ta tên lên phiếu.

- Thủ trưởng đơn vị chức năng sử dụng viên chức ký xác nhận và đóng vết lên phiếu.

5. Trách nhiệm của viên chức trong kê khai phiếu bổ sung lý định kỳ viên chức

- tháng 12 mặt hàng năm, công chức, viên chức và bạn lao động nên kê khai Phiếu bổ sung lý định kỳ những tin tức phát sinh hoặc biến hóa có tương quan đến phiên bản thân, quan hệ mái ấm gia đình và thôn hội vào năm.

- Nộp cho thành phần tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung cập nhật vào làm hồ sơ gốc bạn dạng sao đang được xác nhận trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: những văn bằng, hội chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần làm hồ sơ theo phép tắc (nếu có).

- Trường hòa hợp có các thông tin vạc sinh mà lại công chức, viên chức và bạn lao động không kê khai hoặc bao gồm kê khai tuy vậy không đầy đủ, không chủ yếu xác

Hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và bạn lao động yêu cầu chịu trách nhiệm cá thể trước cơ quan quản lý, áp dụng công chức, viên chức và người lao rượu cồn và trước pháp luật.

Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức năm 2022? Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được về hưu trước tuổi?

Viên chức nghỉ việc riêng không tận hưởng lương khi nào? Viên chức đã có được nghỉ không lương 01 tháng không?