*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng phân phối độc quyền


*
Sơ đồ vật Web
Site
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Đại lý cấp 1

Số: …….

Hôm nay ngày ….. Tháng…..năm….., tại……….…………., cửa hàng chúng tôi bao gồm:

Hợp đồng đại lý độc quyền - Đại lý cấp 1 (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”) được lập ngày… tháng … năm 20…. Giữa những Bên sau đây:

BÊN GIAO ĐẠI LÝ: CÔNG TY ………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

BÊN ĐẠI LÝ: CÔNG TY ……………………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Mã số thuế: ………………………….

Đại diện: ………………………… Chức vụ: …………………………

XÉT RẰNG

Bên giao đại lý là một trong những công ty được thành lập và hoạt động và hoạt động hợp pháp tại nước ta và là nhà sản xuất/Phân phối các sản phẩm tại Phụ lục 1 thích hợp đồng (Sau đây điện thoại tư vấn tắt là “Sản phẩm”); mặt giao đại lý hiện giờ đang mong mong thiết lập, duy trì và phạt triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm trên phạm vi hoạt động Việt Nam;

Việc sản xuất/Phân phối các sản phẩm của mặt giao cửa hàng đại lý là vừa lòng pháp;

Các thành phầm do mặt giao cửa hàng đại lý sản xuất/Phân phối mang lại Bên cửa hàng đại lý theo Phụ lục 1 hợp đồng đều bảo vệ các tiêu chuẩn về chất lượng và đủ điều kiện phân phối theo quy định lao lý hiện hành;

Bên đại lý là một đơn vị được thành lập và vận động hợp pháp theo hiện tượng của điều khoản Việt Nam, có không hề thiếu chức năng, đk và kinh nghiệm tay nghề trong bài toán trực tiếp hoặc thông qua khối hệ thống các kênh phân phối cải cách và phát triển thị trường tiêu thụ Sản phẩm.

Với các điều kiện như trên, các Bên đã thực hiện trao đổi, đàm đạo và đi đến thống độc nhất hợp tác, tùy chỉnh thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu bền hơn giữa những Bên theo các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1.          ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi gồm quy định cụ thể khác trong thích hợp đồng này hoặc ngữ cảnh đề xuất phải phân tích và lý giải theo một ý nghĩa khác, các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu và diễn giải như sau:

1.1.       “Khu vực độc quyền” tức là toàn cỗ diện tích khu vực tỉnh/thành phố, hoặc toàn bộ diện tích khu vực quận/huyện, ở trong tỉnh/thành phố được phân định theo địa giới hành thiết yếu cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc địa giới hành chính cấp quận/huyện bởi vì cơ quan đơn vị nước có thẩmquyền ban hành theo từng thời kỳ.( chi tiết theo phụ lục 1).

1.2.       “Thù lao đại lý” là khoản tiền cơ mà Bên đại lý phân phối nhận được từ các việc làm đại lý phân phối cho mặt giao đại lý;

1.3.       “Tiền hàng” là khoản tiền được xem trên sản phẩm mà Bên đại lý phân phối đã bán tốt cho bên giao cửa hàng đại lý khi làm cửa hàng đại lý cho mặt giao đại lý;

1.4.       “Sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh trực tiếp” là những hàng hóa thuộc chức năng, chủng một số loại và gồm khả năng tác động tiêu cực đến sức tiêu hao của sản phẩm được cung cấp theo hợp đồng này;

1.5.       “Kiểm soát” tức là khả năng chỉ huy việc quản lý hay các chính sách một biện pháp trực tiếp hoặc loại gián tiếp,

1.6.       “Giá phân phối lẻ” có nghĩa là giá bán lẻ Sản phẩm cho tất cả những người tiêu dùng sau cùng trên thị trường;

1.7.       “Cơ sở kinh doanh” là địa điểm Bên đại lý phân phối sẽ thực hiện hoạt động phân phối buôn bán buôn, nhỏ lẻ Sản phẩm mang lại Khách hàng;

1.8.       “Nhà phân phối” nghĩa là những đơn vị, tổ chức triển khai và/hoặc cá thể thực hiện ghê doanh mua sắm Sản phẩm bên trên thị trường vn hoặc nước ngoài;

1.9.       “Bên khác” là cá nhân, tổ chức chưa hẳn là mặt giao đại lý, bên đại lý;

1.10.   “Pháp chế độ Việt Nam” gồm nghĩa là bất kỳ văn phiên bản nào trong khối hệ thống văn bản quy phi pháp luật theo nguyên lý tại Luật phát hành văn bản quy bất hợp pháp luật.

1.11.   “Ngày” có nghĩa là ngày tính theo dương lịch và là ngày có tác dụng việc. Ngày thao tác làm việc là ngày chưa phải là ngày nghỉ lễ, đầu năm mới theo quy định của bộ luật Lao động.

1.12.   Đại lý cung cấp 1: Là đơn vị chức năng được cam kết hợp đồng đại lý phân phối và được làm chủ một tỉnh giấc hoặc một tp (Trừ một số trong những thành phố lớn).

1.13.   Đại lý cung cấp 2: Là những đơn vị được cam kết hợp đồng đại lý nhưng chưa đủ điều kiện làm cửa hàng đại lý cấp 1. Việc đưa ra quyết định đơn vị làm sao là đại lý cấp 2 phải xem thêm ý con kiến của đại lý cấp 1 nằm trong vùng làm chủ của đại lý đó.

ĐIỀU 2.          ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

2.1.       bên giao đại lý sau đây chỉ định và mặt đại lý đồng ý nhận làm cho Đại lý cấp 1 bày bán độc quyền thành phầm quy định tại Phụ lục 1 của hòa hợp đồng này trong quanh vùng độc quyền.

2.2.       các Bên xác thực và chấp nhận rằng hợp đồng này mang tính độc quyền và vì thế Bên đại lý trải qua Hợp đồng này được độc quyền phân phối các thành phầm tại khu vực độc quyền của bên đại lý. Các Bên hiểu rằng Bên giao đại lý sẽ không tự mình phân phối sản phẩm và/hoặc giao quyền Đại lý phân phối sản phẩm cho bên khác (dù là cung cấp 1 hay cung cấp 2) và/hoặc hợp tác ký kết cùng mặt khác để tiến hành việc phân phối sản phẩm trong khu vực độc quyền của Bên cửa hàng đại lý theo hòa hợp đồng.

2.3.       bên giao đại lý bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục thành phầm quy định tại Phụ lục 1 của hợp đồng này. Câu hỏi điều chỉnh, sửa đổi danh mục thành phầm sẽ được thông báo cho Bên đại lý bằng văn bạn dạng trước 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày áp dụng danh mục sản phẩm mới. Vào trường phù hợp này, Bên đại lý phân phối có quyền đồng ý hoặc không chấp nhận tiếp tục làm cửa hàng đại lý cho bên giao đại lý:

2.3.1. Nếu mặt đại lý chấp nhận tiếp tục có tác dụng Đại lý, những Bên sẽ triển khai chỉnh sửa các điều khoản trong thích hợp đồng bị tác động do đổi khác danh mục Sản phẩm.

2.3.2. Nếu Bên đại lý không chấp nhận tiếp tục làm cửa hàng đại lý thì Bên đại lý phân phối có quyền đình chỉ triển khai Hợp đồng.

ĐIỀU 3.          KẾ HOẠCH khiếp DOANH

3.1.       trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc tính từ lúc ngày ký phối kết hợp đồng này, Bên đại lý sẽ đệ trình kế hoạch sale phát triển thị trường phân phối sản phẩm (sau đây hotline tắt là “Kế hoạch khiếp doanh”) trên quanh vùng độc quyền cho mặt giao đại lý. Kế hoạch marketing được lập cho thời gian từ ngày vật dụng 30 (ba mươi) (tính từ ngày Hợp đồng tất cả hiệu lực) cho tới ngày ở đầu cuối của năm đó.

3.2.       Kế hoạch sale sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nội dung chính như sau:

- bộ máy tổ chức vận động kinh doanh của bên đại lý;

- các cơ sở sale của mặt đại lý, nguồn lực có sẵn tài chính và các bước thực hiện tại kế hoạch marketing để đảm bảo đáp ứng doanh thu bán sản phẩm tối thiểu theo vẻ ngoài tại Khoản 3.3 tiếp sau đây của vừa lòng đồng này;

- Nguồn người tiêu dùng tiềm năng có xu thế tiêu cần sử dụng cao so với Sản phẩm và các chiến lược nhằm tiếp cận nguồn người sử dụng này trên khu vực độc quyền;

- Bảng giá mua sắm và bán lẻ Sản phẩm;

3.3.       Bên cửa hàng đại lý phải đảm bảo an toàn doanh số bán thành phầm theo cơ chế của bên giao đại lý

3.3.1. Buổi tối thiểu là 500 sản phẩm/tháng (Trong vòng 06 tháng đầu tiên). Từ thời điểm tháng thứ 06 trở đi tối thiểu là 800 sản phẩm/tháng.

3.3.2. Được phép cùng hàng quý nếu 06 tháng đầu không đạt doanh số trên một tháng.

3.4.       trong thời hạn 10 (mười) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận ra Kế hoạch sale của mặt đại lý, bên giao cửa hàng đại lý phải trả lời bằng văn bạn dạng về việc gật đầu đồng ý phê thông qua hoặc khuyến nghị sửa đổi Kế hoạch kinh doanh của mặt đại lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày có tác dụng việc kể từ ngày thừa nhận được chủ kiến của mặt giao đại lý về lời khuyên sửa đổi planer kinh doanh:

3.4.1. Bên cửa hàng đại lý gửi Kế hoạch sale đã được sửa đổi theo khuyến cáo của mặt giao đại lý; hoặc

3.4.2. Bên cửa hàng đại lý gửi văn bạn dạng từ chối sửa đổi planer kinh doanh. Trường thích hợp này, Bên đại lý phân phối có quyền đình chỉ triển khai hợp đồng.

3.5.       Kế hoạch sale được duyệt sẽ sở hữu được hiệu lực thi hành từ ngày được chú ý tới ngày làm cho việc sau cùng của năm đó.

3.6.       ngôi trường hợp điều chỉnh kế hoạch tởm doanh: mặt đại lý thông tin bằng văn phiên bản điều chỉnh chiến lược và được bên giao đại lý duyệt trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Sau 10 (mười) ngày, nếu mặt đại lý không nhận được sự phê chăm chút của bên giao đại lý phân phối thì coi như bên giao đại lý đồng ý với Kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh.

3.7.       trong các năm tiếp theo, vào ngày làm việc ở đầu cuối của tuần sản phẩm hai tháng 12, Bên cửa hàng đại lý sẽ đệ trình Kế hoạch marketing bằng văn bạn dạng cho mặt giao đại lý;

3.8.       xong xuôi ngày làm cho việc cuối cùng của tuần thứ ba tháng sản phẩm công nghệ 12 của năm, trong trường phù hợp Bên đại lý phân phối chỉ đáp ứng được bên dưới 50 % Kế hoạch marketing đã được phê duyệt, mặt giao đại lý thanh toán giao dịch hoa hồn và có quyền đình chỉ triển khai hợp đồng nhưng lại phải thông tin bằng văn phiên bản cho Bên đại lý trước 15 (mười lăm) ngày kể từ đình chỉnh tiến hành Hợp đồng;

3.9.       Trường phù hợp Bên đại lý không đạt được lợi nhuận bán sản phẩm tại Khoản 3.3 đúng theo đồng quá 03 lần liên tục/năm thì mặt giao đại lý có quyền đình chỉ tiến hành hợp đồng.

ĐIỀU 4.          YÊU CẦU ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG

4.1.       chậm rì rì nhất vào ngày 10 sản phẩm tháng, Bên đại lý phân phối sẽ giữ hộ Yêu cầu đặt đơn hàng bằng văn bạn dạng cho mặt giao đại lý trong các số ấy nêu rõ tên, chủng loại, số lượng hàng hóa cần để hàng, thời gian giao hàng và cách tiến hành giao hàng.

4.2.       trong thời hạn 04 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận được văn bạn dạng Yêu cầu đặt hàng của mặt đại lý, mặt giao cửa hàng đại lý sẽ trả lời thông tin bằng văn bạn dạng về việc chấp thuận đồng ý hoặc không thuận tình Yêu cầu đặt hàng của mặt đại lý.

4.2.1. Trường hợp bên giao cửa hàng đại lý trả lời thông báo bằng văn bạn dạng về việc thuận tình hoặc không phản hồi Yêu cầu đặt hàng của mặt đại lý, yêu thương cầu đặt đơn hàng sẽ có mức giá trị ràng buộc các Bên phải thực hiện và được coi là 1 phần không thể bóc rời của đúng theo đồng này.

4.2.2. Ngôi trường hợp bên giao đại lý phân phối trả lời thông tin bằng văn bản về vấn đề không chấp thuận đồng ý Yêu cầu mua hàng của Bên đại lý thì bên giao đại lý phải lý giải bằng văn bản lý vì chưng từ chối. Trường hợp lý và phải chăng do mặt giao đại lý không đồng ý không hợp lí thì mặt giao đại lý phải tiến hành theo yêu thương cầu đặt hàng của Bên cửa hàng đại lý và bồi thường những thiệt hại cho bên đại tại sao sự từ chối của bên giao đại lý phân phối (nếu có).

4.3.       trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy định trong yêu thương cầu đặt hàng và các quy định trong thích hợp đồng này, các pháp luật trong yêu cầu đặt đơn hàng sẽ được ưu tiên áp dụng. Quy định này sẽ không áp dụng đối với các thỏa thuận liên quan đến những nội dung nêu trên Điều 6 của vừa lòng đồng này;

ĐIỀU 5.          THÙ LAO ĐẠI LÝ VÀ TIỀN HÀNG

5.1.       Thù lao đại lý

5.1.1. Mặt đại lý sẽ được hưởng Thù lao cửa hàng đại lý dưới bề ngoài tỷ lệ phần trăm hoa hồng trên giá thành phầm bán được (giá sản phẩm để tính tỷ lệ hoa hồng là giá bán đã bao hàm thuế GTGT). Tỷ lệ tỷ lệ hoa hồng thắt chặt và cố định của Bên đại lý phân phối là một nửa (năm mươi phần trăm).

5.1.2. Mọi biến đổi về Thù lao đại lý sẽ tiến hành Bên giao đại lý thông tin trước bởi văn bạn dạng trước 30 (ba mươi ngày) trước thời điểm chính thức áp dụng.

5.1.3. Thay đổi về Thù lao đại lý sẽ không còn áp dụng cho các yêu cầu mua hàng đã có hiệu lực trước ngày bên giao đại lý áp dụng chính sách biến đổi Thù lao đại lý.

5.1.4. Giá mua sắm và nhỏ lẻ Sản phẩm của Bên đại lý cho đối tác doanh nghiệp và quý khách hàng của Bên đại lý sẽ do bên giao đại lý đưa ra quyết định trong từng thời điểm khác biệt và được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 của vừa lòng đồng.

5.1.5. Trường phù hợp Bên cửa hàng đại lý không đồng ý sự thay đổi Thù lao cửa hàng đại lý từ mặt giao đại lý, Bên đại lý phân phối có quyền đình chỉ triển khai hợp đồng.

5.1.6. Mặt giao đại lý phân phối sẽ giao dịch Thù lao đại lý cho Bên cửa hàng đại lý bằng tiền phương diện hoặc bằng cách chuyển khoản đến thông tin tài khoản do Bên cửa hàng đại lý chỉ định trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày những Bên chốt nợ công theo Điều 6 phù hợp đồng này. Trường thích hợp vượt vượt thời hạn trên mà mặt giao đại lý không xong xuôi việc thanh toán giao dịch cho Bên cửa hàng đại lý thì mặt giao cửa hàng đại lý sẽ trả lãi vay trả chậm khớp ứng với mức lãi vay trả chậm do ngân hàng cổ phần dịch vụ thương mại Ngoại thương vn (Vietcombank) công bố ở thuộc thời điểm, tính bên trên số ngày chậm trả với số tiền lờ lững trả.

5.1.7. Đồng tiền giao dịch sẽ là: việt nam Đồng.

5.2.       tiền hàng

5.2.1. Bên đại lý phân phối sẽ giao dịch Tiền mặt hàng cho bên giao đại lý bằng tiền khía cạnh hoặc bằng phương pháp chuyển khoản đến thông tin tài khoản do bên giao đại lý phân phối chỉ định cho từng Yêu cầu mua hàng theo 02 (hai) lần với nội dung rõ ràng như sau:

Đợt 1: Thanh toán một nửa (năm mươi phần trăm) chi phí hàng khớp ứng với yêu cầu mua hàng khi những Bên hoàn thành việc giao hàng;

Đợt 2: Thanh toán 50% (năm mươi phần trăm) tiền hàng tương ứng với yêu cầu đặt đơn hàng trong vòng 07 (bảy) ngày tính từ lúc ngày những Bên dứt việc đối chiếu công nợ tại Điều 6 hợp đồng;

5.2.2. Trường hòa hợp vượt thừa thời hạn trên cơ mà Bên cửa hàng đại lý không dứt việc giao dịch thanh toán cho mặt giao đại lý phân phối thì Bên đại lý sẽ trả lãi vay trả chậm tương xứng với mức lãi suất trả chậm chạp do ngân hàng cổ phần dịch vụ thương mại Ngoại thương nước ta (Vietcombank) ra mắt ở thuộc thời điểm, tính trên số ngày chậm rãi trả và số tiền chậm trễ trả.

5.2.3. Đồng tiền giao dịch thanh toán sẽ là: việt nam Đồng.

ĐIỀU 6.     ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

6.1.       Vào ngày thao tác làm việc thứ 02 của từng tháng, những Bên sẽ tiến hành đối chiếu công nợ của tháng trước đó.

6.2.       Nội dung so sánh công nợ là: Số Tiền hàng của Bên cửa hàng đại lý và số Thù lao đại lý phân phối của bên đại lý khớp ứng với số Tiền sản phẩm đó.

6.3.       Việc so sánh công nợ phải được lập thành biên bạn dạng có không hề thiếu chữ ký và đóng lốt của Giám đốc/Tổng người đứng đầu và kế toán của các Bên.

6.4.       vào trường hợp những Bên ko thống độc nhất được nợ công do không khớp số dư thì mặt không đồng ý vẫn bắt buộc ký quyết toán và chốt công nợ, mặt khác ghi ý kiến của bản thân mình lên bản xác nhận nợ công đó. Các tranh chấp xuất xắc vướng mắc về công nợ phải được giải quyết ngừng điểm trong tầm 05 (năm) ngày sau đó. Lúc việc xử lý khiếu nề hoặc cân nặng số dư công nợ kết thúc thì bài toán mua bán hàng hoá new được tiếp tục.

Xem thêm: Thư Xác Nhận Công Nợ Tiếng Anh, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Tiếng Anh Mới Nhất

ĐIỀU 7.     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN GIAO ĐẠI LÝ

Ngoài các quyền và nhiệm vụ được lý lẽ trong các pháp luật khác của hòa hợp đồng này, bên giao đại lý còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

7.1.       Quyền của mặt giao đại lý

7.1.1. Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng;

7.2.       nhiệm vụ của mặt giao đại lý

7.2.1. Trả Thù lao đại lý phân phối và các ngân sách hợp lý khác cho mặt đại lý;

7.2.2. Định kỳ cung cấp cho mặt đại lý các thông tin về thành phầm như: hạng mục và Catalogue sản phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với Khách hàng;

7.2.3. Cung cấp bản sao những hồ sơ pháp luật doanh nghiệp và thành phầm cho Bên đại lý phân phối khi Bên đại lý phân phối có yêu cầu;

7.2.4. Đảm bảo cung cấp Sản phẩm đúng chủng loại, unique và tiêu chuẩn kỹ thuật của quy định và thỏa thuận của những Bên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bên đại lý phân phối và mặt khác nếu thành phầm do bên giao đại lý hỗ trợ không đúng với các điều khiếu nại trên;

7.2.5. Căn cứ vào lệnh đặt đơn hàng của bên đại lý, bên giao đại lý giao hàng và hoá đơn đến địa điểm Bên đại lý phân phối chỉ định trong thời hạn mà các Bên thỏa thuận;

7.2.6. Tiến hành các lịch trình hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm phù hợp lý thuyết phát triển marketing của bên giao đại lý;

7.2.7. Thông báo bằng văn bản đến Bên đại lý khi triển khai các chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm hoặc khi đổi khác giá bán các sản phẩm của mặt giao đại lý;

7.2.8. Thừa nhận hàng hoá hoàn lại nếu hàng hoá không đạt yêu cầu vị lỗi bên giao đại lý;

7.2.9. Tiến hành đúng các cam kết được ghi dấn trong phù hợp đồng này.

ĐIỀU 8.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐẠI LÝ

Ngoài những quyền và nhiệm vụ được biện pháp trong các điều khoản khác của thích hợp đồng này, mặt đại lý còn tồn tại các quyền và nhiệm vụ sau đây:

8.1.       Quyền của bên đại lý

8.1.1. Giao phối hợp đồng đại lý với các bên giao đại lý khác ngoại trừ Bên giao đại lý;

8.1.2. Yêu thương cầu bên giao đại lý ship hàng hoặc chi phí theo đúng theo đồng; dấn lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi chấm dứt Hợp đồng;

8.1.3. Yêu thương cầu bên giao đại lý phân phối hướng dẫn, đưa thông tin và các điều kiện không giống có liên quan để triển khai Hợp đồng;

8.1.4. Hưởng thù lao, các quyền và công dụng hợp pháp không giống do chuyển động đại lý với lại;

8.1.5. Tất cả quyền yêu cầu mặt giao cửa hàng đại lý bồi thường xuyên một khoản tiền cho thời gian mà tôi đã làm đại lý phân phối cho bên giao đại lý. Quý giá của khoản bồi thường là một trong những tháng thù lao đại lý phân phối trung bình trong thời hạn nhận đại lý cho từng năm cơ mà Bên đại lý phân phối làm đại lý phân phối cho mặt giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản đền bù được tính là một trong những tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý;

8.1.6. Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu thương cầu bởi lỗi bên giao đại lý.

8.2.       nghĩa vụ của mặt đại lý

8.2.1. Cung cấp phiên bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp của Bên đại lý phân phối cho bên giao đại lý;

8.2.2. Ko mua, bán, phân phối các Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp do bên giao đại lý thông báo bằng văn phiên bản trong từng thời gian cụ thể;

8.2.3. Cung cấp và phân phối thành phầm Bên giao đại lý theo giá kinh doanh nhỏ và/hoặc sắm sửa đã được mặt giao đại lý quy định theo từng thời gian cụ thể, ship hàng nhanh và dễ ợt đến khách hàng.

8.2.4. Nỗ lực cố gắng để thúc đẩy doanh thu bán sản phẩm của bên giao cửa hàng đại lý trong phạm vi khu vực độc quyền;

8.2.5. Xin phê chăm sóc của mặt giao cửa hàng đại lý trước khi tiến hành các công tác khuyến mại so với các sản phẩm được bày bán theo hòa hợp đồng này;

8.2.7. Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm thông qua những cơ sở kinh doanh, công ty, khối hệ thống phân phối bởi Bên đại lý nắm quyền điều hành và kiểm soát trên vùng khu vực độc quyền;

8.2.8. đền bù thiệt hại và chịu đựng phạt phạm luật theo biện pháp của lao lý trong trường hợp mặt đại lý vi phạm Hợp đồng;

8.2.9. Thực hiện đúng các cam đoan được ghi trong phù hợp đồng.

ĐIỀU 9.  VI PHẠM HỢP ĐỒNG

9.1.       vào trường hòa hợp một mặt vi phạm các quy định tại hòa hợp đồng này, bên bị vi phạm luật có quyền thông báo bằng văn phiên bản (Sau đây hotline tắt là “Thông báo vi phạm”) cho Bên vi phạm yêu cầu Bên phạm luật khắc phục hành vi phạm luật trong 1 thời hạn do bên bị phạm luật ấn định. Trong các trường hợp vi phạm, thời hạn khắc chế hành vi vi phạm luật tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày dìm được thông tin vi phạm;

9.2.       ví như Bên phạm luật không hạn chế được hành vi vi phạm luật trong thời hạn do mặt bị vi phạm luật ấn định theo Khoản 9.1 trên phía trên thì bên bị vi phạm luật có quyền đình chỉ
Hợp đồng và chưa hẳn bồi thường xuyên thiệt hại cho mặt vi phạm;

9.3.       Không ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành của Khoản 9.2 trên đây, bên bị vi phạm luật có quyền áp dụng một khoản phạt vi phạm Hợp đồng so với Bên vi phạm tương ứng với 8% cực hiếm của phần hòa hợp đồng bị vi phạm luật và yêu cầu đền bù thiệt sợ (nếu có);

9.4.       các Bên thống độc nhất rằng thiệt hại thực tế để làm căn cứ tính mức bồi hoàn thiệt sợ hãi theo vẻ ngoài tại Khoản 9.3 trên trên đây không bao hàm các khoản bồi hoàn thiệt hại mà bên bị phạm luật phải giao dịch thanh toán cho bên khác, các khoản lợi tức đầu tư hoặc lợi thế thương mại bị quăng quật lỡ.

ĐIỀU 10.      SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1.   đúng theo đồng này và những Phụ lục của thích hợp đồng này có thể sửa thay đổi theo thoả thuận bởi văn bạn dạng của các Bên.

10.2.   thích hợp đồng này sẽ dứt trong trường phù hợp sau:

10.2.1.  vừa lòng đồng không còn hạn nhưng không được gia hạn; hoặc

10.2.2.  Một trong những Bên bị giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoặc bị đình chỉ vận động kinh doanh; hoặc

10.2.3.  những Bên thỏa thuận xong Hợp đồng trước thời hạn; hoặc

10.2.4.  các trường hợp theo khí cụ của điều khoản Việt Nam; hoặc

10.2.5.  Một bên đình chỉ triển khai hợp đồng trong các trường thích hợp sau:

- bên giao đại lý đình chỉ phù hợp đồng theo công cụ tại những Khoản 3.7 và/hoặc Khoản 3.8 của đúng theo đồng này bằng cách báo trước cho bên đại lýmột khoảng thời hạn là 15 (mười lăm) ngày làm cho việc;

- Bên cửa hàng đại lý đình chỉ thích hợp đồng theo cơ chế tại những Khoản 2.3.2 và/hoặc Khoản 3.4.2 và/hoặc Khoản 5.1.5 của vừa lòng đồng này bằng cách báo trước cho bên giao cửa hàng đại lý một khoảng thời gian là 15 (mười lăm) ngày làm việc;

- Một trong những Bên đình chỉ hòa hợp đồng theo cách thức tại Khoản 9.1của vừa lòng đồng này bằng phương pháp báo trước đến Bên còn lại 15 (mười lăm) ngày làm cho việc.

10.3.   những Bên thống tốt nhất rằng việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không làm biến hóa quyền với nghĩa vụ của các Bên phạt sinh hiệu lực thực thi hiện hành trước ngày dứt Hợp đồng và nghĩa vụ bảo mật tin tức theo nguyên lý tại Khoản 11.4 của thích hợp đồng này, trừ khi những Bên có thỏa thuận hợp tác khác bởi văn bản.

ĐIỀU 11.      ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1.   luật pháp áp dụng: điều khoản Việt nam giới sẽ vận dụng cho vừa lòng đồng này.

11.2.   Mọi vấp ngã sung, sửa đổi điều khoản nào trong đúng theo đồng này đều phải được những Bên thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng và là một phần không thể bóc tách rời của vừa lòng đồng này.

11.3.   Nếu bất kì quy định làm sao của đúng theo đồng này trở phải vô hiệu, trái phương tiện hoặc không có công dụng thi hành, thì những quy định vô hiệu, trái quy định hoặc không có công dụng thi hành đó sẽ không tác động đến các lao lý còn lại của thích hợp đồng này.

11.4.   các Bên cam đoan không tiết lộ bất kỳ thông tin như thế nào mà những Bên đã thỏa thuận trong bản Hợp đồng này hoặc bằng vẻ ngoài khác vào thời hạn phù hợp đồng và 03 (ba) năm kể từ ngày vừa lòng đồng không còn hạn. Các Bên sẽ không còn bị xem như là vi phạm nếu tin tức được bật mí là thông tin công khai minh bạch và/hoặc các Bên cửa hàng đại lý buộc phải bật mí với phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo yêu ước và/hoặc bật mý với những nhân viên, nỗ lực vấn, qui định sư của mình. Khi cần tiết lộ, những Bên cam đoan chỉ tiết lộ những tin tức được yêu thương cầu/cần bật mý và đề xuất ngay khi rất có thể báo cho vị trí kia về việc bật mý đó.

11.5.   Sự khiếu nại Bất khả kháng:

- Sự khiếu nại Bất khả kháng là sự kiện xảy ra một bí quyết khách quan quan trọng lường trước được và cần yếu khắc phục được mặc dù đã vận dụng mọi biện pháp cần thiết và kĩ năng cho phép.

- Sự khiếu nại Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện: thiên tai như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào....; hiện tượng lạ xã hội như chiến tranh, đảo chính, đình công, cấm vận, chuyển đổi chính sách của chính phủ….

- bên vi phạm sẽ tiến hành miễn trừ những trách nhiệm theo hợp đồng này với lý do vì Sự kiện Bất khả chống nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện: (i) Vi phạm nhiệm vụ Hợp đồng, không tuân hành các cam kết và tạo thiệt hại mang đến Bên còn lại trong điều kiện Sự khiếu nại Bất khả chống theo khái niệm tại Khoản này; cùng (ii) mặt vi phạm tiến hành nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trong tầm 07 (bảy) ngày kể từ lúc xảy ra hoặc biết được Sự khiếu nại Bất khả kháng.

11.6.   vừa lòng đồng này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày đại diện theo điều khoản của Bên sau cuối ký cùng đóng vệt vào vừa lòng đồng này cho tới ngày 02 tháng 04 năm 2020.

11.7.   vào thời hạn 01 (một) tháng trước ngày hết hiệu lực theo chính sách tại Khoản 11.6 nêu trên, các Bên sẽ thông tin cho nhau ra quyết định về câu hỏi gia hạn hiệu lực hiện hành của thích hợp đồng này

11.8.   Mọi thông tin và thông tin liên lạc chủ yếu thức liên quan đến vừa lòng đồng này sẽ tiến hành gửi tới showroom của những Bên như nêu tại phần đầu của hòa hợp đồng. Mọi thông báo và tin tức liên lạc khác hoặc ưng thuận được triển khai theo phù hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax cùng telex, và chỉ còn được coi là đã gửi cùng nhận thích hợp lệ nếu: (i) khi giao bằng tay có giấy biên nhận; (ii) nếu như gửi bưu năng lượng điện thì 07 (bảy) ngày thao tác sau khi gởi thư bảo vệ cước phí trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường phù hợp gửi bởi fax tốt telex, khi gởi trong giờ có tác dụng việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của tín đồ nhận, nếu bao gồm tín hiệu hay giấy xác thực đã chuyển; cùng (iv) nếu gửi bằng thương mại & dịch vụ giao dìm bảo đảm, khi thực tiễn đã nhận, và trong bất kỳ trường vừa lòng nào, cũng đề nghị gửi cho những Bên tại địa chỉ cửa hàng đã được thông tin bằng văn phiên bản tuỳ từng thời điểm.

11.9.   phù hợp đồng này được lập thành nhị (02) bản, có hiệu lực ngang nhau. Mỗi mặt giữ một (01) phiên bản để thực hiện.

Hợp đồng đại lý độc quyền là một thuật ngữ thường xuyên được nhắc tới trong lĩnh vực thương mại. Việc khám phá kỹ về mẫu hòa hợp đồng đại lý độc quyền đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong vấn đề hạn chế khủng hoảng rủi ro mà các đối tượng người sử dụng tham gia chạm chán phải. Vậy hãy thuộc ACC tò mò mẫu phù hợp đồng cửa hàng đại lý độc quyền là gì? và nó có vai trò như vậy nào. Nhưng mà trước hết, cần nắm rõ khái niệm đại lý phân phối độc quyền.

*

Mẫu đúng theo đồng đại lý phân phối độc quyền


1. Đại lý sản phẩm hiếm là gì

1.1 Khái niệm

Căn cứ Điều 169 Luật dịch vụ thương mại 2005, Đại lý chọn lọc là vẻ ngoài đại lý nhưng mà tại một khu vực địa lý tốt nhất định mặt giao đại lý chỉ giao đến một đại lý mua, cung cấp một hoặc một số sản phẩm hoặc đáp ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định. Trong một khu vực địa lý duy nhất định tất cả duy độc nhất vô nhị một cửa hàng đại lý được quyền mua, cung cấp một hoặc một số sản phẩm hoặc cung ứng một hoặc một số kiểu dịch vụ nhất định.

Tham khảo nội dung bài viết Đại lý độc quyền.

1.2 Đặc điểm

Đối tượng của hợp đồng đại lý độc quyền bao gồm quý khách hàng và người đại diện thay mặt duy nhất.Phạm vi hoạt động vui chơi của đại lý độc quyền chỉ mở rộng đến một quanh vùng địa lý rõ ràng như tỉnh, huyện hoặc một quanh vùng cụ thể. Vào đó, đại lý duy độc nhất chỉ được ủy quyền thích hợp pháp để mua hoặc bán hàng hóa và thương mại dịch vụ cụ thể, mà fan giao đại lý phân phối và cửa hàng đại lý duy độc nhất đã thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng.Hợp đồng cửa hàng đại lý độc quyền phải bởi văn phiên bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý.Thù lao của đại lý phân phối được trả mang đến bên cửa hàng đại lý dưới hiệ tượng hoa hồng hoặc chênh lệch giá, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác.

2. Mẫu hợp đồng đại lý phân phối độc quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – trường đoản cú do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

Số: /HĐKT

Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY

Mã số doanh nghiệp:

Đại diện theo pháp luật:

Chức vụ

Trụ sở tại

Tài khoản số:

Điện thoại: :

BÊN B: CÔNG TY

Mã số doanh nghiệp:

Đại diện theo pháp luật:

Chức vụ

Trụ sở tại

Tài khoản số:

Điện thoại: :

Hai bên đã thực hiện trao đổi, luận bàn và đi mang đến thống nhất hợp tác, thiết lập mối quan hệ nam nữ kinh doanh lâu dài giữa 2 bên theo các lao lý và điều kiện cụ thể được phương tiện tại hòa hợp đồng này như sau:

ĐIỀU 1: ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

1.1. Bên A dưới đây chỉ định và mặt B đồng ý nhận có tác dụng Đại lý chọn lọc phát triển, phân phối sản phẩm quy định trên Phụ lục 1 của hợp đồng này vào vùng cương vực độc quyền ở miền bắc bộ từ tỉnh giấc Thanh Hóa cho Lạng Sơn.

1.2. Bên A bảo lưu giữ quyền điều chỉnh, sửa đổi danh mục thành phầm quy định tại các Phụ lục của hợp đồng này. Việc điều chỉnh, sửa thay đổi danh mục thành phầm sẽ được thông báo cho bên B bởi văn phiên bản và 2 bên sẽ cùng đàm luận để đi đến thống nhất bởi văn bản.

ĐIỀU 2: YÊU CẦU ĐẶT HÀNG

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 4: ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ VÀ THANH TOÁN CÔNG NỢ

4.1. Vào ngày thao tác làm việc thứ 02 của từng tháng, những Bên sẽ tiến hành đối chiếu công nợ (nếu có) của tháng trước đó. Việc đối chiếu công nợ phải được lập thành biên phiên bản có đầy đủ chữ ký và đóng lốt của Giám đốc/Tổng người có quyền lực cao và kế toán công nợ. Vào trường hợp, những Bên không gật đầu đồng ý thống duy nhất được nợ công do không khớp số dư thì mặt B vẫn bắt buộc ký quyết toán cùng chốt công nợ, bên cạnh đó ghi ý kiến của bản thân mình lên bản xác nhận nợ công đó. Những tranh chấp hay vướng mắc về nợ công phải được giải quyết ngừng điểm trong khoảng 5 hôm sau đó. Khi việc giải quyết khiếu vật nài hoặc cân nặng số dư công nợ ngừng thì việc mua bán hàng hoá mới được tiếp tục;

4.2. Hết thời hạn thanh toán, nếu bên B vẫn chưa thanh toán giao dịch được số tiền mặt hàng của tháng trước (nếu có), mặt B sẽ ảnh hưởng áp dụng mức lãi suất vay trả chậm khớp ứng với mức lãi suất vay trả chậm do bank cổ phần thương mại Ngoại thương nước ta (Vietcombank) chào làng ở thuộc thời điểm, tính bên trên số ngày lờ đờ trả với số tiền lờ lững trả. Bên cạnh ra, bên A gồm quyền từ bỏ chối ship hàng cho mặt B cho đến khi mặt B vẫn hoàn tất nghĩa vụ thanh toán;

4.3. Nhằm mục tiêu tránh hiểu nhầm, các Bên khẳng định và chứng thực rằng, trong trường hợp bên B chậm triển khai nghĩa vụ đặt cọc, thời hạn giao hàng sẽ được xem lại từ thời khắc Bên B hoàn tất nhiệm vụ đặt cọc đến Lệnh đặt hàng tương ứng, trừ khi bên A có thông tin khác bằng văn bản;

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1. Quyền và nhiệm vụ của bên A

Ngoài các quyền và nhiệm vụ được chế độ trong các điều khoản khác của vừa lòng đồng này, bên A còn tồn tại các quyền và nhiệm vụ sau đây:

– Được thanh toán rất đầy đủ và đúng hạn tiền hàng;

– Cung cấp bản sao những hồ sơ pháp luật doanh nghiệp và thành phầm cho bên B khi mặt B tất cả yêu cầu;

– Đảm bảo cung cấp Sản phẩm đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà cung cấp/Nhà sản xuất;

– Định kỳ cung cấp cho mặt B những thông tin về thành phầm như: hạng mục và Catalogue thành phầm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ so với khách hàng;

– căn cứ vào lệnh mua hàng của bên B, mặt A ship hàng và hoá solo đến địa điểm giao hàng do bên B hướng dẫn và chỉ định trong khoanh vùng thành phố sài gòn trong thời hạn mà 2 bên thỏa thuận;

– ko ký phối kết hợp đồng mua bán thành phầm với các đơn vị phân phối khác bên trên phạm vi phạm vi hoạt động độc quyền

– tiến hành các lịch trình hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm phù hợp lý thuyết phát triển sale của mặt A;

– thông báo bằng văn phiên bản đến bên B khi thực hiện các lịch trình hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm hoặc khi đổi khác giá phân phối các thành phầm của mặt A;

– nhấn hàng hoá trả lại nếu hàng hoá ko đạt yêu cầu bởi vì lỗi mặt A;

– đền bù thiệt hại và chịu phạt vi phạm luật theo luật của quy định trong trường hợp bên A phạm luật hợp đồng;

– gửi cho mặt B thông tin khách hàng, cá nhân hoặc tổ chức marketing trong khu vực độc quyền của bên B ý muốn mua hoặc sale sản phẩm của bên A

– mặt A bao gồm quyền miễn trừ khi các đại lý khác của bên A, nằm ngoài khu vực độc quyền của mặt B, cung cấp qua mạng (bán online) cho người tiêu dùng trong khu vực độc quyền của mặt B. Nhằm mục đích tránh hiểu nhầm các Bên khẳng định và chứng thực rằng giả dụ trường vừa lòng này xảy ra bên A sẽ không còn được xem như là vi phạm Quyền trưng bày độc quyền mà mặt A đã gật đầu đồng ý với mặt B theo điều 2.1 của đúng theo đồng này.

– thực hiện đúng các cam đoan được ghi trong thích hợp đồng.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của mặt B

Ngoài các quyền và nghĩa vụ được nguyên tắc trong các quy định khác của đúng theo đồng này, bên B còn tồn tại các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp bạn dạng sao những hồ sơ pháp luật doanh nghiệp của bên B;

– không mua, bán, cung cấp các thành phầm cùng loại hoặc cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm do mặt A cung cấp

– Không thực hiện mua, buôn bán các sản phẩm với các hãng sản xuất khác hoặc với nhà sản xuất, trừ trường phù hợp được bên A chất nhận được bằng văn bản;

– phân phối và phân phối thành phầm Bên A theo giá nhỏ lẻ và/hoặc sắm sửa đã được bên A hình thức theo từng thời gian cụ thể.

– giao hàng nhanh và tiện lợi đến khách hàng hàng. Vừa lòng tác đóng góp phần thúc đấy lợi nhuận bán thành phầm của bên A trong phạm vi cương vực độc quyền;

– Xin phê xem xét của mặt A trước khi triển khai các lịch trình khuyến mại đối với các thành phầm được triển lẵm theo thích hợp đồng này;

– phân phát triển khối hệ thống phân phối thành phầm thông qua các cơ sở khiếp doanh, công ty, hệ thống phân phối do mặt B chũm quyền điều hành và kiểm soát trên vùng khu vực độc quyền;

– hoàn trả thành phầm không đạt yêu thương cầu vị lỗi bên A;

– Được quyền yêu thương cầu bên A Đổi thành phầm không tương xứng với quanh vùng kinh doanh bằng thành phầm khác cũng do bên A cung cấp. Thành phầm được đổi yêu cầu là sản phẩm còn bắt đầu nguyên vỏ hộp và tem nhãn theo tiêu chuẩn của bên A.

– đền bù thiệt sợ và chịu phạt vi phạm luật theo giải pháp của lao lý trong ngôi trường hợp mặt B vi phạm luật hợp đồng;

– triển khai đúng các cam đoan được ghi trong hòa hợp đồng.

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

6.1. Trong trường hòa hợp một mặt vi phạm các quy định tại vừa lòng đồng này, mặt bị vi phạm có quyền thông báo bằng văn bản (Sau đây điện thoại tư vấn tắt là “Thông báo vi phạm”) cho Bên vi phạm luật yêu ước Bên vi phạm luật khắc phục hành vi vi phạm luật trong 1 thời hạn do bên bị vi phạm ấn định. Thời hạn hạn chế và khắc phục hành vi vi phạm luật tối thiểu là 15 ngày tính từ lúc ngày dấn được thông báo vi phạm. Hết thời hạn khắc chế hành vi vi phạm do mặt bị vi phạm ấn định theo dụng cụ tại Khoản này, nếu Bên vi phạm luật không tương khắc phục, thay thế hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có quyền đơn phương xong Hợp đồng trước thời hạn;

6.2. Không ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành của Khoản 7.1 bên trên đây, mặt bị vi phạm có quyền áp dụng một khoản phạt vi phạm hợp đồng đối với Bên vi phạm khớp ứng với 8% quý hiếm của phần đúng theo đồng bị vi phạm luật và yêu thương cầu bồi thường thiệt hại (nếu có);

6.3. Nhằm mục tiêu tránh hiểu lầm, thiệt hại thực tế để làm căn cứ tính mức đền bù thiệt sợ hãi theo cách thức tại Khoản 7.2 trên đây không bao hàm các khoản bồi hoàn thiệt sợ mà mặt bị phạm luật phải giao dịch cho mặt thứ ba, các khoản lợi nhuận hoặc lợi thế dịch vụ thương mại bị vứt lỡ.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Hòa hợp Đồng này và những Phụ lục của đúng theo Đồng này rất có thể sửa thay đổi theo thoả thuận bởi văn bản của những Bên;

7.2. Phù hợp Đồng này còn có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và sẽ xong trong trường thích hợp sau:

– hợp Đồng không còn hạn mà không được gia hạn; hoặc

– một trong các hai bị đơn giải thể, vỡ nợ hoặc tạm xong xuôi hoặc bị đình chỉ hoạt động kinh doanh; hoặc

– phía hai bên thỏa thuận kết thúc Hợp đồng trước thời hạn;

– bên A solo phương kết thúc Hợp đồng trước thời hạn theo công cụ tại các Khoản 3.4 của vừa lòng đồng này bằng phương pháp báo trước cho bên B 15 ngày làm việc;

– một trong hai Bên đơn phương hoàn thành Hợp đồng trước thời hạn theo điều khoản tại Khoản 8.1 của vừa lòng đồng này bằng cách báo trước đến Bên còn lại 15 ngày làm việc.

9.3. Nhằm mục tiêu tránh hiểu nhầm, việc xong xuôi Hợp đồng này không làm đổi khác quyền và nghĩa vụ của những Bên phát sinh hiệu lực trước ngày chấm dứt Hợp đồng và nghĩa vụ bảo mật tin tức theo công cụ tại Điều 10 của hợp đồng này, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Câu hỏi liên quan thường xuyên gặp

Đại lý thương mại dịch vụ là gì? Theo Điều 166 Luật dịch vụ thương mại năm 2005, Đại lý thương mại là chuyển động thương mại, theo đó bên giao cửa hàng đại lý và mặt đại lý thỏa thuận việc bên đại lý phân phối nhân dân chủ yếu mình mua, bán sản phẩm hóa cho bên giao đại lý phân phối hoặc cung ứng dịch vụ của mặt giao cửa hàng đại lý cho quý khách để tận hưởng thù lao.