Đối cùng với người việt nam nói bình thường phong thủy là 1 thứ luôn luôn phải có khi rất cần được xây bên hay thao tác làm việc lớn, vậy chúng ta có biết “phong thủy trong tiếng Anh là gì giỏi không? Hãy theo dõi bài viết này của Studytienganh.vn để hiểu thêm nhiều từ vựng liên quan đến “ phong thủy” nhé! 

 

( Hình ảnh liên quan đến phong thủy) 

 

1. Tổng hợp các từ vựng tương quan tới “ phong thủy”.

Bạn đang xem: Kim mộc thuỷ hoả thổ tiếng anh là gì

 

Từ vựngTiếng việt 

Feng Shui 

Phong thủy 

Geomancy

Phong thủy địa lý

Metaphysics /ˌmet.əˈfɪz.ɪks/

Siêu hình học

architecture /ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/

Kiến trúc

stars /stɑːr/

Vì sao

compass /ˈkʌm.pəs/

La bàn

Polarity /pəˈlær.ə.ti/

Cực 

King Star /kɪŋ stɑː/

Tử Vi 

Smart Star /smɑːt stɑː /

Thiên Cơ

Power Star /ˈpaʊə stɑː/

Thất Sát 

Sun /sʌn/

Thái Dương

Life Palace /laɪf ˈpælɪs/

Cung Mệnh 

Parent Palace /ˈpeərənt ˈpælɪs/

Cung Phụ Mẫu 

Happiness Palace /ˈhæpɪnɪs ˈpælɪs/

Cung Phúc Đức

Travel Palace /ˈtrævl ˈpælɪs/

Cung Thiên Di 

Marriage Palace /ˈmærɪʤ ˈpælɪs/

Cung Phu Thê 

Sibling Palace /ˈsɪblɪŋ ˈpælɪs/

Cung Huynh Đệ

Five Elements /faɪv ˈɛlɪmənts/

Ngũ hành

Wood /wʊd/

Mộc 

Water/ ˈwɔːtə/

Thủy

Metal/ ˈmɛtl/

Kim

Earth /ɜːθ/

Thổ

Fire /ˈfaɪə /

Hỏa

Venus /ˈviːnəs/

Sao Kim

Earth /ɜːθ/

Trái Đất

Neptune /ˈnɛptjuːn/

Sao Hải Vương

Uranus /ˈjʊərənəs/

Sao Thiên Vương

/ˈsætən/

Sao Thổ

Mars /mɑːz/

Sao Hỏa

Mercury /ˈmɜːkjʊri/

Sao Thủy

Jupiter /ˈʤuːpɪtə/

Sao Mộc

Solar System /ˈsəʊlə ˈsɪstɪm/

Hệ mặt Trời (Thái Dương Hệ)

Asteroid tốt Minor planet /ˈæstərɔɪd/

Hành tinh lùn

Planet /ˈplænɪt/

Hành tinh

Sun /sʌn/

Mặt trời

Comet /ˈkɒmɪt/

Sao chổi

Pluto /ˈpluːtəʊ/

Sao Diêm Vương

horoscope /ˈhɒrəskəʊp/

cung mệnh

Yin-Yang

Âm dương

elements /ˈɛlɪmənts/

Các yếu ớt tố

magic square /ˈmæʤɪk skweə/

Hình vuông ma thuật

Heaven /ˈhɛvn/ 

Trời

astronomy /əsˈtrɒnəmi/

Thiên văn

Earth /ɜːθ/ 

Đất

geography /ʤɪˈɒgrəfi/

Địa lý

qi

Khí

polarity /pəʊˈlærɪti /

Thái cực 

bagua

Bát quái

fame /feɪm/

danh tiếng

relationships /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

mối quan lại hệ

marriage /ˈmær.ɪdʒ/

hôn nhân

children /ˈtʃɪl.drən/

con cái

health /helθ/

sức khỏe

eastern philosophies ˈiːstən fɪˈlɒsəfiz

Triết học tập phương đông

North /nɔːθ/

Hướng bắc

South /saʊθ/

Hướng Nam

West /west/

Hướng Tây

East /iːst/

Hướng Nam

mutual generation

 /ˈmjuːtjʊəl ˌʤɛnəˈreɪʃən/

Tương sinh

mutual overcoming 

/ˈmjuːtjʊəl ˌəʊvəˈkʌmɪŋ/

Tương khắc

Inter-promoting /ɪnˈtɜː-prəˈməʊtɪŋ/

Thúc đẩy

Weakening /ˈwiː.kən/

Suy yếu

Feng Shui for the deceased

Phong thủy cho tất cả những người đã mất

Symbolic phong thủy /sɪmˈbɒlɪk /

Phong thủy tượng trưng

Pierce Method of phong thủy /pɪəs ˈmɛθəd ɒv Feng Shui/

Phong thủy để thúc đẩy chủ quyền và thịnh vượng

 

2. Ví dụ 

 

( Hình hình ảnh về tử vi âm dương) 

 

Feng shui is a method of divination that interprets markings on the ground or the patterns formed by tossed handfuls of soil,sand , or rocks. Phong thủy là một cách thức bói toán diễn giải những dấu hiệu cùng bề mặt đất hoặc các quy mô được hình thành bằng cách ném một vắt đất , cát hoặc đá.  Geomancy was practiced by people from all social classes.Phong thủy đã được thực hành bởi mọi tín đồ từ mọi tầng lớp làng hội  Feng shui , also known as Chinese geomancy, is a pseudoscientific traditional practice originating from ancient China, which claims khổng lồ use energy forces to harmonize individuals with their surrounding environment. Phong thủy có cách gọi khác là phong thủy trung quốc , là một phương pháp giả khoa học truyền thống cuội nguồn có xuất phát từ china cổ đại , nhận định rằng sử dụng các lực năng lượng để hài hòa và hợp lý các cá thể với môi trường xung quanh. Geomancy means divination or foresight by the earth.phong thủy có nghĩa là bói toán hoặc tầm nhìn xa của trái khu đất .  Though, the beauty and power of phong thủy are in sensing the energy of each và every place và maximizing its potential for the benefit of people who live và work there. Nhìn chung, vẻ đẹp và sức khỏe của phong thủy nằm ở việc cảm nhận tích điện của từng nơi và phạt huy buổi tối đa tiềm năng của nó vì ích lợi của những người dân sống và thao tác ở đó.

 

(hình ảnh phong thủy)

 

Trên đó là tất cả đông đảo từ vựng liên quan đến “phong thủy”. Chúc các bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ và đầy hiệu quả. 

Vạn thứ trên trái đất đa số được xuất hiện từ 5 nhân tố cơ bản, đó là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vậy nên, 5 yếu tố ấy được call là ngũ hành. Trong nội dung bài viết dưới đây, phongvanduhoc.edu.vn xin share với độc giả 25+ thành ngữ tiếng Anh theo mệnh giúp bạn dễ ợt giao tiếp giờ đồng hồ Anh. Chúc bàn sinh hoạt luyện thi hiệu quả, đoạt được được điểm số thiệt cao nhé!

*
25+ thành ngữ giờ Anh theo mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

I. Thành ngữ tiếng Anh theo mệnh Kim

5 thành ngữ giờ Anh theo mệnh Kim, bao gồm:

IdiomsNghĩaVí dụ
To have nerves of steelGiữ được bình tĩnh/ có thần ghê thépYou need to lớn have nerves of steel lớn become a fighter pilot.
To have a tin earKhông có rất đầy đủ năng năng khiếu về cái gì/đàn gảy tai trâuHe has a tin ear for understanding the melodic rhythm of this song.
A silver liningTrong cái rủi có cái mayWhen things look dark-black, there is always a silver lining.
To rule with an iron fistKiểm soát (một nhóm người, một khu đất nước) một giải pháp tuyệt đốiThe dictator ruled the country with an iron fist.
To sit on a gold mineĐang bao gồm một thời cơ lớn để làm ra không ít tiềnWhen I found out the value of this book, I realized I was sitting on a gold mine.

II. Thành ngữ giờ đồng hồ Anh theo mệnh Mộc

5 thành ngữ giờ Anh theo mệnh Mộc, ví dụ:

IdiomsNghĩaVí dụ
No bed of roseskhó khăn, rất khó dàng

It’s no bed of roses teaching in a secondary school.

The grass is always greener on the other side of the fence

Đứng núi ngày vào núi nọ

The grass is always greener on the other side of the fence. The sooner you realize that— and stop comparing your life to others — the happier you’ll be!

April showers bring May flowersSau cơn mưa trời lại sáng

I get that April showers bring May flowers, but I am ready for the May flowers now!

Flourish like a green bay tree

Cố gắng trở nên tân tiến để thành côngWow, you have just been flourishing like a green bay tree ever since you changed majors.

III. Thành ngữ giờ đồng hồ Anh theo mệnh Thủy

5 thành ngữ giờ đồng hồ Anh theo mệnh Thủy, ví dụ:

IdiomsNghĩaVí dụ
To be in deep waterỞ trong chứng trạng rắc rối, cực nhọc giải quyết
To be lượt thích a fish out of waterLạc lõng, bỡ ngỡ trong môi trường thiên nhiên mới lạI felt lượt thích a fish out of water in my new school.
To be lượt thích water off a duck’s backNước đổ đầu vịtAll the criticism is water off a duck’s back khổng lồ me.

Xem thêm: Thu Nhập Khả Dụng Là: - Cách Tính Thu Nhập Khả Dụng

To blow something out of the waterĐánh bại ai đó đang đối đầu và cạnh tranh với bạnThey think they can blow their rivals out of the water with this product.
Water under the bridgeThuộc về thừa khứHe was relieved his time in jail was over and regarded it as water under the bridge.

IV. Thành ngữ giờ Anh theo mệnh Hỏa

5 thành ngữ giờ Anh theo mệnh Hỏa, ví dụ:

IdiomsNghĩaVí dụ
To fire (sb) upLàm một ai đó rất háo hức hoặc tức giậnWe had an argument about it & she got all fired up.
To play with fireLàm một việc mà rất có thể sẽ còn lại hậu trái nặng nề sau này/chơi cùng với lửaYou’re playing with fire if you try lớn cheat on the test.
To breathe fireCảm thấy rất là tức giậnMr. Trắng was breathing fire throughout the chemistry class last week.
To burn bridgesCắt bỏ trọn vẹn một mối quan hệ với aiI’ve burned so many bridges with Morris gas company, they will never trust me again.
To be/come under fireBị chỉ trích nặng trĩu nềThe president has come under fire for vetoing the bill to lớn cut taxes.

V. Thành ngữ tiếng Anh theo mệnh Thổ

5 thành ngữ giờ Anh theo mệnh Thổ, ví dụ:

IdiomsNghĩaVí dụ
To be down-to-earthThẳng thắnThe book is very logically organized, in line with its down-to-earth subject.
Pay dirtMột vật tạo thành giá trịTechnology is only a tool; the real paydirt is the customer.
To get off the groundBắt đầu làm cho gìHe and his friend tried lớn start a band but it never got off the ground.
A no-man’s-landVùng đất không có luật lệ, không tồn tại kiểm soátThey found themselves trapped in the no-man’s-land between the two warring factions.
To cost the earthTiêu tốn tương đối nhiều tiềnThis cup of coffee cost the earth.

Trên đấy là 25+ thành ngữ giờ Anh theo mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Xung quanh ra, nếu khách hàng còn biết thêm những thành ngữ tiếng Anh như thế nào hãy comment ngay dưới để phongvanduhoc.edu.vn bao gồm thể bổ sung thêm gần như thành ngữ xuất xắc ho này nhất nhé!