Phát âm là phần loài kiến thức đặc biệt quan trọng nhất khi bắt đầu học tiếng Anh, bởi nó giúp chúng ta có thể nghe, nói, đọc cùng viết giờ đồng hồ Anh một cách chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng anh

Đây là bài xích học thứ nhất trong series “Pronunciation Guide” - học Ngữ Âm, bao gồm chuỗi nội dung bài viết học phạt âm tiếng Anh chuẩn IPA được tiến hành bởi thầy David Holloway. Để nói tiếng Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ, chúng ta phải vạc âm chuẩn chỉnh 44 âm vào bảng IPA - bảng các ký trường đoản cú phiên âm trong giờ đồng hồ Anh.

Sau khi tham gia học kĩ 44 âm huyết này, các bạn sẽ phát âm được chính xác từng từ bỏ trong giờ Anh. Trong bài học kinh nghiệm này chúng ta cùng học tập 12 nguyên âm 1-1 trong giờ đồng hồ Anh qua các từ vựng từng ngày nhé!

1. Nguyên âm đơn là gì?

Nguyên âm đối kháng (Vowels monophthongs) là đều âm có cách phân phát âm hoặc mặt chữ thuộc các (u, e, o, a, i), chỉ đứng một mình riêng lẻ. Rất nhiều nguyên âm này khi phát âm, luồng khí từ thanh quản tới miệng không bị cản trở.

2. 12 nguyên âm đối kháng trong giờ Anh

Dưới đấy là bảng những kí từ phiên âm trong tiếng Anh cùng 12 nguyên âm đơn nằm tại phía trên, góc yêu cầu của bảng IPA. Những nguyên âm 1-1 được xếp thành 3 hàng, mỗi hàng sẽ sở hữu khẩu hình miệng không giống nhau, theo sản phẩm tự há miệng to to dần

Hàng thứ nhất: miệng mở tương đối ít, bao gồm:  /ɪ/, /i:/, /ʊ/, /u:/ 

Hàng máy hai: miệng sẽ không ngừng mở rộng hơn một chút, gồm những: /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɔ:/ 

Hàng cuối cùng: mồm sẽ mở rộng nhất với khá tròn, bao gồm: /æ/, /ʌ/, /ɑ:/, /ɒ/  

3. Bí quyết phát âm các nguyên âm đơn

3.1. Nguyên âm /i:/

Cách đọc: Đọc là “i”, nhe răng nhẹ, vạc âm khá kéo dài

Luyện tập với một vài ba từ:

scene /siːn/: phong cảnh

easy /’i:zɪ/: dễ dàng dàng

three /θri:/: số 3

complete /kəm’pliːt/: hoàn thành

free /fri:/: từ bỏ do

3.2. Nguyên âm /ɪ/

Cách đọc: Đọc là “i” phạt âm ngắn gọn, ngừng khoát

Luyện tập cùng với một vài ba từ: 

shortage /’ʃɔːtɪdʒ/: triệu chứng thiếu hụt

begin /bɪ’gɪn/: bắt đầu

win /wɪn/: chiến thắng

ship /ʃɪp/: thuyền, tàu

build /bɪld/: xây cất

3.3. Nguyên âm /e/

Cách đọc: Đọc là “e”, vạc âm ngắn gọn

Luyện tập với một vài từ: 

Dress /dres/: loại váy

Beg /beg/ : cầu xin

Bread /bred/: bánh mỳ

Fair /feə/: hội chợ

Care /keə/: siêng sóc, quan tâm

3.4. Nguyên âm /æ/

Cách đọc: Đọc là “a”, phân phát âm ngắn gọn, miệng khá khép lại, âm phân phát ra ở vị trí trước lưỡi

Luyện tập với một vài từ: 

Hang /hæŋ/: treo

Lack /læk/: thiếu

Fat /fæt/: béo, mỡ

Bad /bæd/: tồi, xấu

Ask /æsk/

3.5. Nguyên âm /ə/ 

Cách đọc: Đọc là “ơ”, vạc âm ngắn gọn

Luyện tập với một vài ba từ: 

About /əˈbaʊt/: về, khoảng

Alarm /əˈlɑːm/: chuông báo động, báo thức

Highland /ˈhaɪlənd/: ở trong vùng cao nguyên

Afterward /ˈɑːftəwəd/: sau đó

Container /kənˈteɪnər/: đồ để chứa, đựng 

3.6. Nguyên âm /ɜ:/

Cách đọc: Đọc là “ơ”, phân phát âm khá kéo dài

Luyện tập cùng với một vài từ:

Prefer /prɪˈfɜːr/: thích hợp hơn

Service /ˈsɜː.vɪs/: dịch vụ

Learn /lɜːn/: học

First /ˈfɜːst/: đầu tiên

Nurse /nɜːs/: y tá

3.7. Nguyên âm /ʌ/

Cách đọc: Đọc gần giống âm “ắ”

Luyện tập cùng với một vài từ: 

Some /sʌm/: một vài

Love /lʌv/: yêu

Monkey /ˈmʌŋki/: nhỏ khỉ

Blood /blʌd/: máu

Couple /’kʌpl/: đôi bạn  


Langmaster - học phát âm giờ Anh - Tổng quan nguyên âm solo

3.8. Nguyên âm /ɑ:/

Cách đọc: Đọc là “a”, phát âm khá kéo dài, miệng tương đối mở ra, âm phân phát ra tại đoạn sau lưỡi

Luyện tập cùng với một vài từ: 

Car /kɑːr/: ô tô

Large /lɑːrdʒ/: rộng

Star /stɑːr/: ngôi sao

Start /stɑːrt/: bắt đầu

Laugh /lɑːf/: cười

3.9. Nguyên âm /ɒ/

Cách đọc: Đọc là “o”, phạt âm ngắn gọn, miệng tương đối khép lại khi phát âm

Luyện tập cùng với một vài ba từ: 

wash /wɒʃ/: rửa

quality /ˈkwɒl.ə.ti/: chất lượng

swan /swɒn/: thiên nga

hobby /ˈhɒb.i/: sở thích

chocolate /ˈtʃɒk.lət/: sô cô la

3.10. Nguyên âm /ɔː/

Cách đọc: Đọc là “o”, phân phát âm hơi kéo dài, hai môi trên cùng dưới tròn lại khi phát âm

Luyện tập với một vài từ: 

horse /hɔːs/: bé ngựa

before /bɪˈfɔːr/: trước

story /ˈstɔː.ri/: câu chuyện

wall /wɔːl/: bức tường

hall /hɔːl/: hội trường 

3.11. Nguyên âm /ʊ/

Cách đọc: Đọc là “u”, phạt âm ngắn gọn, xong xuôi khoát

Luyện tập cùng với một vài từ:

book /bʊk/: sách

wolf /wʊlf/: chó sói

good /gʊd/: tốt 

could /kʊd/: bao gồm thể

woman /’wʊmən/: lũ bà

3.12. Nguyên âm /uː/

Cách đọc: Đọc là “u”, khẩu hình miệng hơi cong môi, phân phát âm tương đối kéo dài

Luyện tập cùng với một vài ba từ: 

remove /rɪ’muːv/: bỏ đi, làm mất đi đi

lunar /ˈluːnə/: ở trong về mặt trăng

troupe /truːp/: gánh hát

tool /tuːl/: đồ dùng dùng

tooth /tuːθ/: cái răng

4. Rèn luyện với câu dài

The woman took a good look at the wolf./ðə ‘wʊmən tʊk ə gʊd lʊk ət ðə wʊlf/

He proved
he knew the truth./hi pruːvd hi nuː ðə truːθ/I park the car.

/aɪ pɑːrk ðə kɑːr/

I’d love lớn come on Sunday if it’s sunny.

/aɪd lʌv tə kʌm ɒnˈsʌndeɪ ɪf ɪts ‘sʌni/

How much does coffee cost?

/haʊ mʌtʃ dəz ˈkɔːfi kɔːst/

Mary took the wrong bus and got lost yesterday. 

/’meri tʊk ðə rɒŋ bʌs ən gɒt lɒst ˈjestədeɪ/

She sat quietly listening lớn the fat man singing.

/ʃi sæt ˈkwaɪətli ˈlɪsnɪŋ tə ðə fæt mæn ˈsɪŋɪŋ/

I am waiting to lớn get my check-book.

/aɪ əm ˈweɪtɪŋ tə ɡet maɪ ˈtʃekbʊk/ 

Khi tra từ điển, các bạn sẽ thấy phương pháp phát âm giờ đồng hồ Anh trong mỗi từ phụ thuộc phiên âm của mỗi từ đó. Nhưng mà để phát âm được đa số kí tự xa lạ đó không phải là dễ. Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ trả lời đọc phiên âm giờ anh của 44 phiên âm cơ bản IPA ( International Phonetic Alphabet – Bảng ký kết hiệu ngữ âm quốc tế). Một khi nắm vững quy tắc này, việc phát âm giờ Anh chuẩn chỉnh như người phiên bản xứ vẫn chẳng còn là một xa vời đối với bạn


*

Bảng phiên âm IPA


1. Hướng dẫn đọc phiên âm giờ đồng hồ Anh – IPA giờ Anh

Phiên âm tiếng Anh là mọi ký tự trả lời đọc tiếng Anh họ thường thấy vào từ điển. Hiện nay, hầu hết các từ bỏ điển gần như dùng bảng phiên âm IPA. IPA là viết tắt của International Phonetic Alphabet – bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế.

Nhìn chung phương pháp đọc các ký từ này khá tương đương với tiếng Việt, xung quanh những ký tự không có trong giờ Việt.

Khi nắm vững cách thực hiện bảng phiên âm IPA, bạn có thể tự tin hiểu được toàn bộ các từ giờ đồng hồ Anh trong từ điển chuẩn chỉnh như người bản ngữ, chỉ việc đọc theo phiên âm. 

Phiên âm tiếng Anh sẽ chia thành nguyên âm và phụ âm.

1.1 phương pháp đọc nguyên âm

Chúng ta có toàn bộ 20 nguyên âm: /ɪ/; /i:/; /ʊ /; /u:/; /e /; /ə /; /ɜ:/; /ɒ /; /ɔ:/; /æ/; /ʌ /; /ɑ:/; /ɪə/; /ʊə/; /eə/; /eɪ/; /ɔɪ/; /aɪ/; /əʊ/; /aʊ/.

Danh sách nguyên âm và bí quyết đọc:

/ɪ/Âm i ngắn, như thể âm “i” của giờ Việt tuy nhiên phát âm hết sức ngắn ( = 50% âm i), môi hơi mở rộng sang hai bên, lưỡi hạ thấp.
/i:/Âm i dài, kéo dãn âm “i”, âm phạt trong vùng miệng chứ không thổi tương đối ra. Môi không ngừng mở rộng sang 2 bên như đã mỉm cười, lưỡi nâng cấp lên.
/ʊ/Âm “u” ngắn, cũng như âm “ư” của giờ Việt, không dùng môi nhằm phát âm này nhưng mà đẩy hơi vô cùng ngắn từ cổ họng. Môi tương đối tròn, lưỡi hạ thấp.
/u:/Âm “u” dài, kéo dãn dài âm “u”, âm phân phát trong vùng miệng chứ không thổi tương đối ra. Khẩu hình môi tròn. Lưỡi cải thiện lên.
/e/Giống âm “e” của tiếng Việt nhưng mà phát âm cực kỳ ngắn. Mở rộng hơn so với lúc phát âm âm / ɪ /. Lưỡi đi lùi hơn đối với âm / ɪ /.
/ə/Giống âm “ơ” của giờ đồng hồ Việt dẫu vậy phát âm khôn cùng ngắn cùng nhẹ. Môi hơi mở rộng, lưỡi thả lỏng.
/ɜ:/Âm “ơ” cong lưỡi, phát âm âm /ɘ/ rồi cong lưỡi lên, âm phạt trong khoang miệng. Môi khá mở rộng, lưỡi cong lên, đụng vào vòm mồm trên khi ngừng âm.
/ɒ/Âm “o” ngắn, giống âm o của giờ Việt dẫu vậy phát âm khôn cùng ngắn. Hơi tròn môi, lưỡi hạ thấp.
/ɔ:/Âm “o” cong lưỡi, phát âm âm o như tiếng Việt rồi cong lưỡi lên, âm phạt trong vùng miệng. Tròn môi, lưỡi cong lên, đụng vào vòm mồm trên khi hoàn thành âm.
/æ/Âm a bẹt, hơi lai thân âm “a” và “e”, cảm giác âm bị đè xuống. Mồm mở rộng, môi dưới thụt lùi xuống, lưỡi được hạ khôn cùng thấp.
/ʌ/Na ná âm “ă” của giờ việt, hơi lai giữa âm “ă” với âm “ơ”, nên bật tương đối ra. Miệng thu hẹp, lưỡi hơi thổi lên cao.
/ɑ:/Âm “a” kéo dài, âm phân phát ra trong khoang miệng, mồm mở rộng, lưỡi hạ thấp.
/ɪə/Đọc âm / ɪ / rồi chuyển dần sang trọng âm / ə /. Môi từ dẹt thành hình trụ dần, lưỡi thụt dần về phía sau.
/ʊə/Đọc âm / ʊ / rồi đưa dần sang âm /ə/. Môi mở rộng dần, tuy nhiên không mở rộng, lưỡi đẩy dần dần ra phía trước.
/eə/Đọc âm / e / rồi đưa dần thanh lịch âm / ə /, khá thu thon thả môi, Lưỡi thụt dần về phía sau.
/eɪ/Đọc âm / e / rồi đưa dần lịch sự âm / ɪ /, môi dẹt dần dần sang nhì bên, lưỡi hướng dần dần lên trên
/ɔɪ/Đọc âm / ɔ: / rồi đưa dần quý phái âm /ɪ/, môi dẹt dần sang hai bên, lưỡi thổi lên và đẩy dần dần ra phía trước.
/aɪ/Đọc âm / ɑ: / rồi gửi dần sang âm /ɪ/, môi dẹt dần sang hai bên, lưỡi thổi lên và hơi xuất kho phía trước.
/əʊ/Đọc âm / ə/ rồi gửi dần quý phái âm / ʊ /, môi từ hơi mở cho hơi tròn, lưỡi lùi dần về phía sau.

Xem thêm: Luyện Giao Tiếp Tiếng Anh Giao Tiếp Thành Công, 5 Website Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Miễn Phí

/aʊ/Đọc âm / ɑ: / rồi chuyển dần sang trọng âm /ʊ/, môi tròn dần, lưỡi tương đối thụt dần dần về phía sau.

Lưu ý:

Khi phát âm những nguyên âm giờ đồng hồ Anh này, dây thanh quản ngại rung.Từ âm /ɪə / – /aʊ/: phải phát âm đủ cả hai thành tố của âm, gửi âm từ trái quý phái phải, âm đứng trước vạc âm dài ra hơn âm đứng sau một chút.Các nguyên âm không cần thực hiện răng những => không cần để ý đến vị trí đặt răng.

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn diện “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần chạm “điểm kiến thức”, giúp phát âm sâu và nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế tự National Geographic Learning cùng Macmillan Education.

*

1.2 bí quyết đọc phụ âm

Chúng ta gồm 24 phụ âm: / phường /; / b /; / t /; /d /; /t∫/; /dʒ/; /k /; / g /; / f /; / v /; / ð /; / θ /; / s /; / z /; /∫ /; / ʒ /; /m/; /n/; / η /; / l /; /r /; /w/; / j /

Danh sách phụ âm và bí quyết đọc:

/p/ Đọc gần giống với âm /p/ giờ Việt, lực ngăn của 2 môi không mạnh bạo bằng, tuy thế hơi bay ra vẫn bạo gan như vậy. Nhì môi ngăn luồng khí trong miệng, tiếp nối bật mạnh bạo luồng khí ra.
/b/Giống âm /b/ giờ đồng hồ Việt. Hai môi chặn luồng khí trong miệng, tiếp nối bật mạnh khỏe luồng khí ra.
/t/Âm /t/ tiếng Việt, nhưng bật hơi thật mạnh, để đầu lưỡi bên dưới nướu, khi luồng khí nhảy ra, đầu lưỡi va vào răng cửa ngõ dưới. Nhị răng khít chặt, mở ra khi luồng khí to gan thoát ra. 
/d/ Giống âm /d/ tiếng Việt nhưng hơi nhảy ra mạnh khỏe hơn một chút. Đặt vị giác dưới nướu, khi luồng khí nhảy ra, đầu lưỡi chạm vào răng cửa ngõ dưới, hai răng khít chặt, xuất hiện khi luồng khí mạnh bạo thoát ra.
/t∫/ Giống âm /ch/ tiếng Việt nhưng lại môi khi nói phải chu ra. Môi tương đối tròn và chu về phía trước, khi luồng khí thoát ra, môi tròn nửa, lưỡi thẳng và đụng vào hàm dưới, nhằm khí bay ra trên bề mặt lưỡi.
/dʒ/ Giống âm /t∫/ nhưng gồm rung dây thanh quản. Môi khá tròn với chu về phía trước, lúc luồng khí thoát ra, môi tròn nửa, lưỡi thẳng và va vào hàm dưới, để khí bay ra trên mặt phẳng lưỡi.
/k/Giống âm /k/ giờ đồng hồ Việt nhưng mà bật bạo phổi hơi, nâng phần sau của lưỡi, đụng ngạc mềm, đi lùi khi luồng khí mạnh bật ra.
/g/ Giống âm /g/ giờ Việt, nâng phần sau của lưỡi, đụng ngạc mềm, đi lùi khi luồng khí táo bạo bật ra.
/f/ Giống âm /ph/ (phở) trong giờ Việt, hàm trên đụng nhẹ vào môi dưới.
/v/ Giống âm /v/ trong giờ Việt, hàm trên đụng nhẹ vào môi dưới. 
/ð/ Đặt đầu lưỡi trung tâm hai hàm răng, nhằm luồng khí bay ra thân lưỡi với hai hàm răng, thanh quản lí rung. 
/θ/ Đặt đầu lưỡi trọng điểm hai hàm răng, nhằm luồng khí thoát ra giữa lưỡi cùng hai hàm răng, thanh quản ko rung.
/s/ Để lưỡi để nhẹ lên hàm trên, ngạc mềm nâng. Luồng khí thoát từ nửa mặt lưỡi với lợi. Ko rung thanh quản, nhằm mặt lưỡi chạm nhẹ vào lợi hàm trên.
/z/ Để lưỡi để nhẹ lên hàm trên, ngạc mượt nâng, luồng khí thoát từ giữa mặt lưỡi cùng lợi, rung thanh quản. 15. /∫ / : Môi chu ra (giống khi yêu ước ng khác lặng lặng: Shhhhhh!). Môi hướng đến phía trước như đang kiss ai đó, môi tròn, để mặt lưỡi chạm lợi hàm trên, nâng phần trước của lưỡi lên.
/ʒ/ Môi chu ra (giống khi yêu ước ng khác im lặng: Shhhhhh!). Nhưng có rung thanh quản, môi nhắm đến phía trước như sẽ kiss ai đó, môi tròn, để mặt lưỡi đụng lợi hàm trên, nâng phần trước của lưỡi lên.
/m/Giống âm /m/ giờ đồng hồ Việt, nhị môi ngậm lại, để luồng khí thoát qua mũi.
/n/ Khí bay ra từ mũi, môi hé, đầu lưỡi chạm vào lợi hàm trên, chặn luồng khí để khí bay ra trường đoản cú mũi.
/η/ Khí bị chặn ở lưỡi cùng ngạc mềm cần thoát ra tự mũi, thanh quản rung, môi hé, phần sau của lưỡi nâng lên, va ngạc mềm.
/l/ Từ từ cong lưỡi, đụng vào răng cấm trên, thanh quản lí rung, môi mở rộng, môi mở trả toàn, đầu lưỡi thanh nhàn cong lên cùng đặt vào răng cấm trên.
/r/ Khác /r/ giờ đồng hồ Việt: Lưỡi cong vào trong và môi tròn, khá chu về phía trước. Khi luồng khí thoát ra, lưỡi về tâm trạng thả lỏng, môi tròn mở rộng.
/w/Lưỡi thả lỏng, môi tròn và chu về trước. Lúc luồng khí thoát ra, lưỡi vẫn thả lỏng, môi tròn mở rộng.
/h/ Như âm /h/ tiếng Việt, ko rung thanh quản, môi hé nửa, lưỡi hạ thấp để luồng khí bay ra.
/j/ Nâng phần trước của lưỡi lên gần ngạc cứng, đẩy luồng khí thoát ra thân phần trước của lưỡi và ngạc cứng nhưng không tồn tại tiếng ma cạnh bên của luồng khí (do khoảng cách giữa phần trước của lưỡi cùng ngạc cứng không quá gần) có tác dụng rung dây thanh trong cổ họng. Môi khá mở lúc luồng khí bay ra, môi mở rộng, lớp ở giữa lưỡi tương đối nâng lên, lúc luồng khí thoát ra, lưỡi thả lỏng. 

Lưu ý:

Đối với môi:

Chu môi: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/Môi mở vừa yêu cầu (âm khó): / ɪ /, / ʊ /, / æ /Môi tròn cố kỉnh đổi: /u:/, / əʊ /Lưỡi răng: /f/, /v/

Đối với lưỡi:

Cong đầu lưỡi chạm nướu: / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /.Cong đầu lưỡi chạm ngạc cứng: / ɜ: /, / r /.Nâng cuống lưỡi: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / k /, / g /, / η /Răng lưỡi: /ð/, /θ/.

Đối với dây thanh:

Rung (hữu thanh): các nguyên âm, /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/Không rung (vô thanh): /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

2. Bảng chữ cái tiếng Anh IPA

Đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh là một trong những kỹ năng quan trọng đặc biệt nhất là khi bạn mới bắt đầu học giờ đồng hồ Anh. Nếu như không có khả năng này thì chúng ta (nhất là trẻ nhỏ hoặc fan mới làm quen với giờ Anh) gần như là là quan trọng học đọc từ mới được.

Dưới đấy là bảng vần âm tiếng Anh bao gồm đính kèm phiên âm từng chữ cho các bạn dễ học. 

Hãy áp dụng cách độc các phiên âm ở phía bên trên để thử hiểu bảng vần âm này nhé.

Sau đó là danh sách bảng vần âm tiếng Anh với phiên âm IPA:

*

Lưu ý: 

Chữ “Z” có 2 biện pháp đọc:

Tiếng Anh-Mỹ: /zi:/Tiếng Anh-Anh: /zed/

Đọc đúng phiên âm giờ Anh chuẩn chỉnh không chỉ góp thêm phần giúp bạn phát âm xuất sắc mà còn hỗ trợ bạn viết thiết yếu tả đúng chuẩn hơn. Thậm chí còn kể cả đối với những từ không biết, một khi bạn nắm chắc năng lực này thì khi nghe tới được người phiên bản xứ phạt âm, chúng ta có thể viết khá đúng đắn từ ấy.

Để góp ban luyện tập dễ ợt hơn, TOPICA Native xin gửi tặng ngay bạn video clip hướng dẫn luyện tập 44 âm IPA: