7 BẤT QUY TẮC trong TIẾNG HÀN

Trong tiếng Hàn tất cả 7 bất luật lệ mà chúng ta nhất định buộc phải biết. Đó là 7 bất nguyên tắc của patchim ㅂ, ㄷ, ㄹ, ㅅ, ㅎ cùng âm 르, 으.

Khi nắm vững 7 bất phép tắc này, các bạn sẽ sử dụng giờ Hàn 1 cách thuần thục và chính xác. Các chữ này sẽ biến hóa trong những trường hòa hợp khác nhau.

Bạn đang xem: Bất quy tắc tiếng hàn

Tiếng Hàn Ms Vi gửi đến bạn bài xích phân tích 7 bất luật lệ trong giờ đồng hồ Hàn cùng ví dụ cụ thể cho từng trường hợp.

1. Bất nguyên tắc ㅂ

Một số động/tính từ xong bằng ‘ㅂ’ cùng tiếp kế tiếp là nguyên âm, thì ” bỏ ㅂ thêm 우 “

Ví dụ:

고맙다 ( cảm ơn ) => 고마워요

반갑다 ( vinh dự ) => 반가워요

춥다 ( giá buốt ) => 추워요

덥다 ( lạnh ) => 더워요

쉽다 ( dễ dàng ) => 쉬워요

어렵다 ( trở ngại ) => 어려워요

가볍다 ( thanh thanh ) => 가벼워요

무겁다 ( nặng ) => 무거워요

맵다 ( cay ) => 매워요

Ngoại lệ : một số trong những từ ko thuộc bất nguyên tắc này: 입다 ,잡다, 돕다 cùng 곱다

입다 ( mang ) => 입어요

잡다 ( thâu tóm ) => 잡아요

곱다 (đẹp) => 고와요

돕다 (giúp đỡ) => 도와요

2. Bất phép tắc 으

Đối cùng với A/V có nguyên âm ngay lập tức trc âm “으” là âm “ㅏ,ㅗ” => Bỏ ㅡ, rồi + 아요.

바쁘다 ( bận rộn ) => 바빠요

고프다 ( đói ) => 고파요

나쁘다 ( xấu ) => 나빠서

아프다 ( đau ) => 아파요

Đối với A/V gồm nguyên âm ngay tức khắc trc âm “으” ko buộc phải là âm “ㅏ,ㅗ” => Bỏ ㅡ, rồi + 어요.

쓰다 ( viết ) => 써요:

예쁘다 ( đẹp nhất ) => 예뻐요 

기쁘다 ( vui ) => 기뻐요

크다 (to, lớn) => 커서

슬프다 (buồn) => 슬퍼서

3. Bất luật lệ ㄷ

– một số động/tính từ kết thúc bằng ‘ㄷ’ cùng tiếp tiếp nối là nguyên âm, thì ‘ㄷ’ bị chuyển đổi thành ‘ㄹ’

Ví dụ:

듣다 ( nghe ) : 들어요, 들어서, 들으니까

묻다 ( hỏi ) : 물어요, 물어서, 물으니까

걷다 ( đi dạo ) : 걸어요, 걸어서, 걸으니까

싣다 ( chất, xếp ) : 실어요, 실어서, 실으니까

깨닫다 ( nhận biết ): 깨달어요, 깨달어서, 깨달으니까

Ngoại lệ : một số trong những từ không thuộc bất nguyên tắc này: ‘닫다’ (đóng), ‘받다’ (nhận), ‘믿다’ (tin) và ’묻다’(chôn)

믿다 ( tin cậy ) : 믿어요, 믿어서, 믿으니까

받다 ( thừa nhận ) : 받아요, 받아서, 받으니까

닫다 ( đóng góp ) : 닫아요, 닫아서, 닫으니까

묻다 ( chôn ) : 묻어요, 묻어서, 묻으니까

4. Bất nguyên tắc ㄹ

– một vài động/tính từ dứt bằng ‘ㄹ’ cùng tiếp tiếp nối là ‘ㅅ’, ‘ㄴ’, ‘ㅂ’ thì ‘ㄹ’ bị lược bỏ

– Còn sau ‘ㄹ’ là ‘으’ thì ‘으’ bị lược bỏ

Ví dụ:

살다 ( sống) : 사니까, 삽니다, 사세요…

열다 ( mở) : 여니까, 엽니다, 여세요…

만들다 ( làm) : 만드니까, 만듭니다, 만드세요…

알다 ( biết) : 아니까, 압니다, 아세요…

울다 ( khóc) : 우니까, 웁니다, 우세요…

멀다 ( xa) : 머니까, 멉니다, 머세요..

팔다 ( bán) : 파니까, 팝니다, 파세요..

놀다 ( chơi) : 노니까, 놉니다, 노세요..

5. Bất luật lệ 르

Bất luật lệ này chia thành 2 ngôi trường hợp.

TH1: nếu như nguyên âm sinh hoạt liền trước ‘르’ là ‘아’ hoặc ‘오’,  thì ‘르’ sẽ thay đổi thành ‘라’, bên cạnh đó thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm patchim của chữ ngay lập tức trước.

Ví dụ:

– 모르다 ( phân vân ) => 몰라요

– 빠르다 ( nhanh ) => 빨라요

– 고르다 ( chọn ) => 골라요

– 자르다 ( giảm ) => 잘라요.

– 다르다 ( khác ) => 달라요. 

TH2: – ví như nguyên âm ở liền trước ‘르’ là các nguyên âm khác ‘아/오’, thì ‘르’ sẽ biến đổi thành ‘러’ bên cạnh đó thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm cho patchim của chữ tức tốc trước.

Ví dụ:

– 부르다 ( hát ) => 불러요.

– 기르다 (nuôi) => 길러요

– 누르다 ( nhấn, ấn ) => 눌러요

– 이르다 ( mau chóng ) => 일러요.

– 흐르다 ( chảy ) => 흘러요.

– 게으르다( lười ) => 게을러요

6. Bất phép tắc ㅅ

– một số trong những động từ xong xuôi bằng patchim ‘ㅅ’ cùng sau nó là một nguyên âm thì ‘ㅅ’ bị lược bỏ

Ví dụ:

– 잇다 (nối, kế thừa ) => 이어요

– 짓다 (xây, nấu) => 지어요

– 붓다 (sưng lên) => 부어요

– 낫다 (tốt, ngoài bệnh) => 나아요

Chú ý: Một số từ ko thuộc bất luật lệ này : 벗다 (cởi), 빗다 (chải), 웃다 (cười), 씻다 (rửa), 빼엇다 (giật, tước, đoạt)…

7. Bất nguyên tắc ㅎ

Bất quy tắc này chia thành 2 trường hợp.

TH1: Một số cồn từ, tính từ ngừng bằng ‘ㅎ’ và tiếp nối là một nguyên âm thì ‘-ㅎ’ được lược bỏ

Ví dụ:

– 빨갛다 (đỏ): 빨갛다 + 으니까 -> 빨가니까

– 그렇다 (như thế): 그렇다 + 을까요? -> 그럴까요?

TH2: Một số rượu cồn tính xong xuôi bằng ‘-ㅎ’ cùng sau nó là ‘어/아’ thì ‘ㅎ’ bị lược bỏ và ‘어/아’ sẽ trở thành “애” , ” 얘”

Từ vựng và ngữ pháp là hai yếu tố đặc biệt nhất để bạn có thể chinh phục tiếng Hàn hay bất kì một ngôn từ nào. Vào chùm kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ Hàn hôm nay, Sunny vẫn tổng hòa hợp và trình làng với các bạn 7 bất nguyên tắc trong giờ Hàn. Hãy cùng bọn chúng mình khám phá nhé!


Nguyên âm tiếng Hàn

Tiếng Hàn gồm 10 nguyên âm cơ phiên bản và 11 nguyên âm kép (nguyên âm mở rộng):

+ 10 nguyên âm cơ bản: ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

+ 11 nguyên âm mở rộng: 애, 얘, 에, 예, 와, 왜, 외, 워, 웨, 위, 의

Phụ âm giờ đồng hồ Hàn

Tiếng Hàn có 14 phụ âm cơ phiên bản và 5 phụ âm kép:

+ 14 phụ âm cơ bản: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ,ㅂ,ㅅ,ㅇ,ㅈ,ㅊ,ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅎ

+ 5 phụ âm kép: ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

Patchim là gì?

Patchim là phụ âm cuối của một từ. Có 3 các loại patchim là patchim đơn, patchim đôi và patchim kép.

+ Patchim đơn gồm 14 patchim chính: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ,ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

+ Patchim đôi gồm 11 patchim chính: ㄳ, ㄵ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅄ, ㄺ, ㄻ, ㄿ, ㄶ, ㅀ

+ Patchim kép có 2 patchim chính: ㄲ, ㅆ


7 bất phép tắc trong tiếng Hàn


Bất luật lệ

*

1.1 Khi đụng từ hoặc tính từ dứt bằng ㅂ với theo sau là nguyên âm thì ta bỏ ㅂvà thêm 우 vào còn theo sau là phụ âm thìㅂ được giữ lại nguyên.

Ví dụ một số động từ bỏ bất quy tắc trong giờ đồng hồ Hàn:

+ 춥다 (lạnh): 춥다 + 어요 => 추우어요 => 추워요.

Đặt câu: 날씨가 추워서 집에 있었어요 => bởi thời tiết lạnh yêu cầu tôi sinh hoạt nhà.

+ 덥다 (nóng): 덥다 + 어요 => 더우어요 => 더워요

Đặt câu: 커피가 뜨거니까 조심하세요 => cafe còn nóng hãy cẩn thận.

1.2 Riêng cồn từ 돕다 (giúp đỡ) và tính trường đoản cú 곱다 (xinh đẹp) thì ㅂ chuyển thành 오

+ 돕다 (giúp đỡ) + 아요 => 도오아요 => 도와요.

+ 곱다 (xinh đẹp) +아요 => 고오아요 => 고와요.

Bất nguyên tắc

*

2.1 Khi cồn từ dứt bằng ㄷ cùng theo sau là nguyên âm thì ㄷ ta quăng quật ㄷ cùng thêm ㄹ vào, còn theo sau là phụ âm thì ㄷ được duy trì nguyên.

Ví dụ các đụng từ bất quy tắc:

+ 듣다 (nghe): 듣 + 어요 => 들어요.

Đặt câu: 음악을 들으면서 운동해요 => Tôi vừa nghe nhạc vừa anh em dục.

+ 묻다 (hỏi): 묻 + 어 보다 => 물어 보다.

Đặt câu: 잘 모르면 저한테 물어 보세요. => nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.

+ 걷다 (đi cỗ ): 걷 + 었어요 => 걸었어요.

Đặt câu: 돈이 없어서 걸어서 갔어요 => Vì không tồn tại tiền đề xuất tôi đi bộ.

Xem thêm: Các Họa Tiết Trang Trí Báo Tường Trên Giấy A4 Đẹp, Đơn Giản Nhưng Sáng Tạo

2.2 để ý một số đụng từ hoàn thành bằng ㄷ cơ mà không nằm trong bất luật lệ trên với được phân chia theo cách phân tách động tự trong giờ đồng hồ Hàn có quy tắc.

Ví dụ: 닫다 (đóng), 받다 (nhận), 믿다 (tin), 묻다 (chôn)…

Đặt câu:

+ 문을 닫아 주세요. => làm cho ơn đóng cửa giúp mang lại tôi.

+ 어제 친구한테서 편지를 받았어요. => Tôi đã nhận được được thư từ các bạn tôi.

Bất quy tắc

*

3.1 Khi cồn từ dứt bằng ㄹ với theo ngay lập tức phía sau nó là ㅅ, ㄴ, ㅂ thì ta lược vứt ㄹ đi.

3.2 Khi cồn từ xong bằng ㄹ với theo tức thì phía sau nó là 으 thì ta lược vứt 으 đi.

Ví dụ:

+ 살다(Sống): 살다 + 으세요 => 사세요

Đặt câu: 어디에서 사세요? => các bạn sống ngơi nghỉ đâu?

+ 알다(Biết): 알다 + ㅂ니다 => 압니다

Đặt câu: 저는 그 사람을 잘 압니다. => Tôi biết rõ về bạn đó.

Bất phép tắc

*

4.1 Khi động từ kết thúc bằng 르 mà có nguyên âm tức thì trước 르 là 아 hoặc 오 thì ta chuyển đổi 르 thành 라 với thêm ㄹ vào có tác dụng patchim của chữ ngay thức thì trước.

Ví dụ:

+ 모르다 (không biết): 모르다 + 아요 => 몰라요

Đặt câu: 그 사람에 대해 잘 몰랐어요 => Tôi băn khoăn rõ về tín đồ đấy.

+ 빠르다 (nhanh): 빠르다 + 아서 => 빨라서

Đặt câu: 비행기는 빨라요 => Máy bay thì nhanh.

4.2 Khi hễ từ chấm dứt bằng 르 mà bao gồm nguyên âm ngay thức thì trước là đa số âm khác 아 hoặc 오 thì ta đổi khác 르 thành 러 và thêm ㄹ vào làm cho patchim của chữ tức khắc trước.

Ví dụ:

+ 부르다 (hát) : 부르다 + 어요 => 불러요.

Đặt câu: 노래를 불러요. => Tôi hát bài xích hát.

+ 기르다 (nuôi) : 기르다 + 어서 => 길러서

Đặt câu: 저는 어렸을 때, 강아지를 길렀습니다. => Hồi nhỏ tuổi tôi tất cả nuôi một nhỏ chó con.

+ 누르다 (nhấn, ấn): 누르다 + 어야 하다 -> 눌러야 하다.

Đặt câu: 그러면, 여기를 눌러 주세요. => trường hợp vậy, hãy nhấn vào đây.

Bất luật lệ

*

5.1 số đông các hễ từ/ tính từ đối kháng có âm xong bằng 으 phần đông được áp dụng như một cồn từ/ tính tự bất quy tắc.

Ví dụ:

+ 쓰 (다) + -어요: ㅆ+ㅓ 요 => 써요: viết, đắng, nhóm (nón)

Đặt câu: 저는 편지를 써요. => Tôi đang viết thư.

+ 크 (다) + -어요: ㅋ + ㅓ 요 => 커요: to, cao

Đặt câu: 동생은 키가 커요. => Em trai tôi cao lớn.

5.2 Đối với các động từ/ tính từ có 2 tự trở lên

5.2.1 Động từ/ tính từ bỏ đó hoàn thành bằng 으 và:

trước 으 là 아, 오sau 으 phân tách với những ngữ pháp ban đầu bằng 아

=> ta chuyển đổi 으 thành 아.

Ví dụ:

+ 바쁘다 (bận): 바쁘다 + 아요 => 바빠요

+ 나쁘다 (xấu): 나쁘다 + 아서 => 나빠서

+ 배가 고프다(đói bụng): 배가 고프다 + 아요 => 배가 고파요

+ 잠그다(khoá): 잠그다 + 아야 하다 => 잠가야 하다

5.2.2 Động từ/ tính tự đó xong bằng 으 và:

trước 으 là những nguyên âm khác 아, 오sau 으 phân chia với các ngữ pháp bước đầu bằng어

=> ta biến đổi 으 thành어.

Ví dụ:

+ 예쁘다 (đẹp): 예쁘다 + 어요 => 예뻐요

+ 슬프다 (buồn): 슬프다 + 어서 => 슬퍼서

+ 기쁘다 (vui): 기쁘다 + 어요 => 기뻐요

Bất quy tắc

*

6.1 một trong những động từ dứt bằng ㅅ cùng theo sau nó là một trong nguyên âm thì ta lược vứt ㅅ đi còn theo sau nó là 1 trong phụ âm thì ta duy trì nguyên, không vắt đổi.

Ví dụ:

+ 잇다 (nối, thừa kế ): 잇다 + 어요 => 이어요

+ 짓다 (xây, nấu): 짓다 + 어요 => 지어요

+ 붓다 (sưng lên) : 붓다 + 어서 => 부어서

+ 낫다 (tốt, khỏi bệnh) : 낫다 + 아서 => 나아서

6.2 một số động từ, tính từ ko thuộc bất quy tắc trên : 벗다 (cởi), 빗다 (chải), 웃다 (cười), 씻다 (rửa), 빼엇다 (giật, tước, đoạt)…

Bất phép tắc

*

7.1 một vài động từ, tính trường đoản cú khi xong bằng ㅎ cùng theo sau nó là một trong những nguyên âm thì ta lược bỏ ㅎ đi.

Ví dụ:

+ 빨갛다 (đỏ): 빨갛다 + 으니까 => 빨가니까

+ 그렇다 (như thế): 그렇다 + 을까요? => 그럴까요?

7.2 một số động từ, tính từ bỏ khi chấm dứt bằng ㅎ cùng theo sau nó là 어/아 thì ta lược quăng quật ㅎ và chuyển 어/아 thành 애/ 얘.

Ví dụ:

+ 어떻다 (như núm nào): 어떻다 + 어요 => 어때요?

+ 그렇다 (như nắm đó): 그렇다 + 어요 => 그래요?

+ 이렇다 (như cố kỉnh này): 이렇다 + 어요 => 이래요?

+ 파랗다 (xanh): 파랗다 + 아요 => 파래요

+ 노랗다 (vàng): 노랗다 + 아요 => 노래요

+ 까맣다 (đen): 까맣다 + 아요 => 까매요

+ 하얗다 (trắng): 하얗다 + 아요 => 하얘요

7.3 một số động từ, tính từ không tuân theo 2 bất quy tắc trên.

+ Động từ: 놓다 (Đặt, để ), 넣다 (Bỏ vào ), 낳다 (Sinh con, quay tơ ), 찧다n(Giã gạo ), 쌓다 (Chồng hóa học ),…

+ Tính từ: 좋다 (Tốt), 싫다 (Không thích), 많다 (Nhiều), 괜찮다 (Không sao),…

Tính từ, động từ bao gồm quy tắc luôn luôn là phần ngữ pháp tiếng nước hàn dễ học, dễ dàng nhớ tuy thế tính từ, động từ bất nguyên tắc thì luôn luôn gây nhầm lẫn cho rất nhiều bạn học tiếng Hàn. Bởi vì vậy, các bạn hãy học thiệt kĩ, cố gắng thật chắc hẳn 7 bất nguyên tắc trong giờ Hàn đã có Sunny ra mắt ở trên để hoàn toàn có thể áp dụng rất tốt trong mọi trường hợp nhé! Chúc chúng ta thành công.