10:41:50 20/02/2012
Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc du lịch, thăm gia đình, bạn bè. Đương đơn có thể được cấp visa vào Úc 1 lần hoặc nhiều lần và mỗi lần có thể ở lại Úc từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo mục đích của chuyến đi. Một vài thông tin cần thiết:
Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi:
Email của bạn

Thẻ Xanh Mỹ – Định cư tại Mỹ