10:46:05 20/02/2012
Luật Di dân Hoa Kỳ nêu rằng tất cả đương đơn xin thị thực không di dân được xem có ý định định cư cho đến khi chứng minh được điều ngược lại. Đương đơn có thể vượt qua giả định này bằng cách chứng minh cho viên chức phỏng vấn biết những ràng buộc của mình ở Việt Nam. Những ràng buộc này bao gồm những yếu tố về kinh tế, xã hội mà buộc đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ sau chuyến đi của mình.
09:53:55 13/10/2011
Không chỉ những trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập cảnh vào Mỹ như trẻ tuổi, còn độc...
09:59:26 22/06/2010
Do mỗi đương đơn mỗi hoàn cảnh khác nhau nên sẽ không có bất kỳ câu trả lời mẫu...
12:28:12 17/06/2010
Nếu đương đơn được thân nhân hay người quen ở Mỹ bảo lãnh thì cần có thư của người...
Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi:
Email của bạn

Thẻ Xanh Mỹ – Định cư tại Mỹ