Tập đoàn giáo dục Navitas

Tập đoàn giáo dục Navitas (trước đây là Tập đoàn giáo dục IBT) với hệ thống các trường có ở các quốc gia nổi tiếng như: Úc, Mỹ, Canada, Singapore. Chuyên đào tạo các chương trình chuyển tiếp: Tiếng Anh, Dự bị Đại học, Diploma (Cao đẳng), Cao đẳng nâng cao & Dự bị Thạc sĩ. Các trường của Navitas hầu hết đều nằm trong khuôn viên của các trường Đại học công lập danh tiếng.

Đặc biệt, các trường của Navitas hiện nay được nằm trong hệ thống xét duyệt visa cấp độ 1- cấp độ không cần chứng minh tài chính.

Hệ thống các trường của Navitas tại Úc bao gồm:

1. Hệ thống các trường dạy tiếng Anh Navitas English;

2. Đại học Latrobe tại Sydney;

3. Curtin College- Đại học Curtin, thành phố Perth;

4. Đại học công nghệ Curtin, khu học xá ở Sydney;

5. Eynesbury College, thành phố Adelaide;

6. Eynesbury College Academy of English, thành phố Adelaide;

7. Eynesbury Institute of Business and Technology, thành phố Adelaide;

8. Latrobe Melbourne;

9. Macquarie City Campus- Đại học Macquarie, thành phố Sydney;

10. MIBT- Đại học Deakin, thành phố Melbourne;

11. PIBT- Đại học Edith Cowan, thành phố Perth;

12. QIBT- Đại học Griffith, thành phố Brisbane;

13. SIBT- Đại học Macquire, thành phố Sydney;

14. SAIBT- Đại học Nam Úc, thành phố Adelaide;

15. NIC- Đại học Newcastle, thành phố Newcastle.

Sinh viên hoàn thành một trong các chương trình của Navitas (trừ chương trình tiếng Anh) sẽ được đảm bảo vào thẳng năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của các trường Đại học liên kết của Navitas với yêu cầu đầu vào thấp hơn và thời gian học ngắn hơn.

Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi:
Email của bạn

Thẻ Xanh Mỹ – Định cư tại Mỹ