MELBOURNE INSTITUTE OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Thành lập năm 1996, tọa lạc tại Tp. Melbourne bang Victoria. Có khoảng 2500 hiện đang theo học.MIBT là một lựa chọn yêu thích của nhiếu sinh viên Úc và quốc tế như một con đường khác để bước vào học Đại học. Nằm ở bang Victoria, Úc. Các khóa học của trường có liên kết với đại học Deakin.

Chương trình đào tạo:

-  Dự bị đại học, Cao đẳng nghề  

Lĩnh vực đào tạo:

-  MIBT cung cấp các khóa học dự bị đại học  chất lượng cao cùng với các khóa học cấp bằng Diploma trong các lĩnh vực sau

* Thương mại  

* Máy Tính 

* Kỹ sư 

* Khoa học sức khỏe

* Quản lý 

* Thông tin và Truyền thông 

* Khoa học

Chương trình chuyển tiếp:

Các học viện có thể đăng ký học các chương trình dự bị Cao học để đủ điếu kiện theo học các khóa học bậc cao học tại Trường Đại học Deakin trong ngành Thương mại, Kỹ sư và Công nghệ thông tin.

Có thể vào thẳng năm thứ 2 của Đại học

Thời gian nhập học:

Tuyển sinh 3 lần mổi năm (tháng 3, 6, 10)

Học phí         

- Chương trình dự bị: A$13,000

-  Chương trình Cao đẳng: A$15,000 – A$16,000

 

Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi:
Email của bạn

Thẻ Xanh Mỹ – Định cư tại Mỹ