Du lịch Úc - Visa du lịch Úc diện đóng tiền pond ( diện 679 )

Đây là loại visa dành riêng cho những người muốn đi du lịch hoặc thăm thân nhân Úc (không phải đi công tác hoặc chữa bệnh) có người bảo lãnh bên Úc.

Visa được cấp sẽ là Visa vào Úc một lần, có thời hạn từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm trong trường hợp đặc biệt. Đương đơn có thể học tập ở Úc tối đa 3 tháng nhưng không được đi làm ở Úc.

Một vài thông tin cần thiết:

Người bảo lãnh phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc, trên 18 tuổi và an cư lập nghiệp ở Úc.

Đương đơn phải có những mối quan hệ sau với người bảo lãnh: cha/mẹ, con cái, con nuôi, vợ/chồng, anh/chị em, ông bà, cháu nội/ngoại, cháu (mối quan hệ này có thể là “ruột” hay “ghẻ”).

Người bảo lãnh có thể bị yêu cầu đóng tiền “bond” (tiền thế chân) trước khi visa được cấp. Số tiền này thường khoảng từ 5.000 – 15.000 đô Úc. Sau khi đương đơn rời khỏi nước Úc và tuân thủ theo điều lệ ghi trên visa thì người bảo lãnh sẽ được trả lại số tiền này.

Người bảo lãnh chỉ có thể bảo lãnh 1 người hoặc 1 gia đình trong cùng một thời gian. Người bảo lãnh có thể bảo lãnh đương đơn khác sau khi đương đơn trước rời khỏi nước Úc và tuân thủ tất cả những điều lệ trên visa. Nếu người bảo lãnh được cấp visa mà không vào Úc thì người bảo lãnh không được bảo lãnh đương đơn khác trước khi visa của đương đơn cũ hết hạn.

Nếu đương không tuân thủ theo những điều lệ trên visa thì người bảo lãnh không được bảo lãnh người khác trong vòng 5 năm.

Đăng kí nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi:
Email của bạn

Thẻ Xanh Mỹ – Định cư tại Mỹ